63 години след Уотсън и Крик: Време ли е да погледнем в нова посока?

63 години след Уотсън и Крик: Време ли е да погледнем в нова посока?

 

Автор:

Мария Кръстева

 

 

Списание “Българска наука”

брой 94, януари 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Занимавам се с научни изследвания в областта на молекулярната генетика почти от 18 години. Когато през 1993г. започнах да изучавам молекулярна биология в Софийския Университет, това беше най-желаната специалност и в нея се влизаше с най- високия бал. Молекулярната биология беше хит! Бяха изминали точно 40 години от епохалното откритие на двамата млади учени Уотсън и Крик за двойната спирала на ДНК. Въодушевлението от откриването на носителя на наследствеността беше толкова голямо, че на изследванията в областта се гледаше с не малка доза възхищение и удивление и на тях се възлагаха неимоверно много очаквания: от това да бъдат решени проблемите с профилактиката и лечението на болести в графата „нелечими” до възможностите за култивиране на органи за целите на регенеративната медицина и изхранване на населението с генетично подобрени култури.

 

 

Ключови думи:  

ДНК, биология, еволюция, Уотсън и Крик