- Advertisement -

6 АПРИЛ 885 г. – УСПЕНИЕ НА СВЕТИ МЕТОДИЙ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ, АРХИЕПИСКОП НА ПАНОНИЯ