25-те най-застрашени Примати

25-те най-застрашени Примати

 

Автор:

Константин Йорданов

 

 

Списание „Българска наука“

брой 53, януари 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Последните 15-тина години в Приматологията настъпиха промени, които могат да се сравнят само с периода на великите открития през 19 век. В много от страните, които са дом на най-близките ни роднини (91 бр.) се наблюдава засилен интерес към тези емблематични животни и тяхното съхранение. Държавите с най-много видове маймуни – Бразилия (144), Мадагаскар (97), Индонезия и Китай дори стигнаха по-далеч, като обучиха десетки приматолози и създадоха специални професионални центрове, занимаващи се с проучвания и съхранение на приматите. Тези усилия доведоха и до откриването на невероятен брой нови видове – 58 през последните 10 години – като поне още 20, чакат да бъдат описани.

 

Ключови думи:  

25-те най-застрашени Примати