Day: 7 април 2022

Дифтерит

Дифтерия или дифтерит, е заболяване на горните дихателни пътища, характеризиращо се с възпалено гърло, слаба треска и псевдомембрана (налеп) върху сливиците, фаринкса и/или носа. При

сп. “Българска Наука”, брой 152

STEM образованието е една от най-иновативните и модерни форми на обучение, където децата се обучават чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката в една

Последно: