Day: 20 април 2020

Какво убива пеперудите монарх? – от 129 брой

Първоначално отговорът изглеждаше ясен – хербицидът Roundup унищожава тази красива пеперуда в Америка. Но новите доказателства започнаха спешен дебат за изясняване и на други причини.

Последно: