Day: 26 ноември 2018

Снимка: Пресцентър на СУ „Св. Кл. Охридски“

Университетският комплекс по хуманитаристика „Алма Матер“ на СУ представи изградена нова научна инфраструктура за 4,4 млн. лв.

На 26 ноември в Центъра по археометрия на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ бяха представени резултатите от изпълнението на проект Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма

Последно: