Day: 23 ноември 2018

Информационен ден за напредъка по проекта „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

На 16.11.2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе първи информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни,

Последно: