Day: 3 септември 2018

КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ [ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – БРОЙ: 72, 31.08.2018 Г.]

Медицинският университет – София, Медицински факултет,обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна

Удължава се срокът за регистрация за XVI Международна медицинска научна конференция за студенти и млади лекари (MDSC)

До 10 септември 2018 г.желаещите да вземат участие във форума ще имат възможност да изпратят своите абстракти. Шестнадесетото издание на конференцията ще се проведе между

[ПОДКАСТ] Антоан Георгиев | Чрез очила за виртуална реалност всеки може да влезе в самата игра

Изтегли сп. Българска наука: https://nauka.bg/bgnauka-send-me/ Стани автор: https://nauka.bg/publikuvaj-v-sp-blga… КупиНаука – онлайн магазин за научни тениски и научни колиета: http://kupinauka.com/ Инстаграм Петър Теодосиев: https://www.instagram.com/petar_teodo… Instagram на

Последно: