20 нови неща, които ще научите за вашето тяло

20 нови неща, които ще научите за вашето тяло

 

Автор:

Милена Бербенкова

 

 

Списание „Българска наука“

брой 55, март 2013 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Апендиксът има лоша слава. Той обикновено е считан за част от тялото, която е загубила функциите си преди милиони години. Всичко, което той изглежда, че прави, е да се инфектира от време на време и да предизвиква апендицит. Наскоро обаче беше открито, че апендиксът е много полезен за бактериите, които помагат за действието на храносмилателната система. Те го използват като място за почивка от напрежението от неспирната дейност на червата, където да се размножават и с това да поддържат нивото на бактериите в червата.

 

Ключови думи:  

20 нови неща, които ще научите за вашето тяло