Търсене
Close this search box.

125 години от рождението на писателката Калина Малина

125 години от рождението на писателката Калина Малина

125 години от рождението на писателката Калина Малина

125 години от рождението на писателката Калина Малина


Направи дарение на училище!***


Автор: Петър Михайлов

През месец август 1898 г. в гр. София се ражда Райна Радева-Митова, която е по-известна за поколения българи с красивия си псевдоним Калина Малина. Той винаги ще пробужда у нас детското усещане за сладостта на словото, за приказната му форма, но то ще възпитава, ще събужда и формира състрадателност, съпричастие, ще ни кара да бъдем по-добри, по-смирени.

Калина Малина остава преди всичко в нашата литературна история като авторката на първия роман за деца – „Златно сърце“ (1929), който е преиздаван и до наши дни. Ала тя написва още два така обемни текста – „Сирачета“ (1933) и „Детето на затворника“ (1940). Вероятно е нужно да подчертаем, че и трите й художествени творби излизат преди 1944 г., т.е. преди да се  наложи социалистическият период в политическия ни живот. Подобна е съдбата и няколкото книги, които пише за възрастни – сборниците с разкази „Провинциални сенки“ (1936), „Нощни пеперуди“ (1938), „Планинецът“ (1943); повестта „Кръвта на дедите“ (1939) и романът „Старшата сестра“ (1941). Всички изредени художествени произведения още с появата си са приветствани от литературната общност у нас. Някои от тях са реализирани чрез съдействието на нейния съпруг – критикът и театровед  Д. Б. Митов (чрез изданието към вестника „Литературен глас“). За други се произнасят писатели-класици като Елин Пелин, Кирил Христов, Ран Босилек. Критически отзиви публикуват авторитети като акад. Петър Динеков, Вичо Иванов, Димитър Шишманов, Анна Каменова. Към нейния творчески облик проявяват траен интерес и жени изследователки на нашата литературна история като Соня Вичева, Благовеста Касабова, проф. Бистра Ганчева, Анастасия Първанова. В нашето съвремие – доц. Калина Захова.

Включването й в Българска енциклопедия на братя Данчови от 1936 г. е акт на признание. Трябва да изтъкнем положителната оценка, която се дава там: „К. М. е българска поетеса и белетристка. Членка на Клуба на българските писателки. Нейните книги за деца и юноши са изпълнени с любов към хората и природата. В редица разкази Провинциални сенки – се рисува патриархалният живот на нашия малък градец“. Тук трябва да споменем, че няколко години от живота си Калина Малина е секретарка на Клуба на българските писателки. Протоколната книга на организацията се съхранява в Държавния архив и може да се видят ръкописните документални бележки от онази епоха, оставени от ръката на писателката. Сама в Анкетите, които с нея прави проф. Б. Ганчева, тя споделя за своята дейност оттогава.


Разбери повече за БГ Наука:

***

След безспорния успех на „Златно сърце“ (1929) Калина Малина се насочва отново към жанра на романа за юноша – „Сирачета“ (1933/1946) и „Детето на затворника“ (1940/1988). И в трите художествени произведения се разработва сюжета за изоставеното дете, за осиновяването, за отношенията между децата и техните родители. Главните героите на творбите са момчета, които съзряват по-рано от обичайното, посредством житейските превратности и катаклизми, с които се сблъскват. Сирачеството е една от основните характеристики, която сближава различните персонажите. Бедността, мизерният начин на живот, са друг откроим белег на следвоенната действителност. Преодоляването на съдбовните предизвикателства, често свързани със смъртта на близките, е превъзмогвано чрез силата на любовта. Темата за обичта, за красотата, за стойността на семейната общност, вероятно, правят текстовете на авторката не само подкупващи със своята човешка топлина, те ги превръщат в ценност, участваща в граденето на добродетели, така важни за възпитанието на детско-юношеското съзнание. Съчувствието, състраданието, поемането на отговорност – са все качества от изключителна важност за формиране характера на подрастващото поколение. Не само затова, разбира се, тези ранни текстове на писателката се оказват и нейните класически произведения, с която тя успешно се вписва в литературния процес у нас.

***

Сирачета“ е вторият по ред роман на Калина Малина. Струва ми се, че той остава и по-малко познат. Дали това не се оказва всъщност и вторият детски роман в нашата литературна история въобще? Паралелно с текста на писателката се публикува и онзи на класика Елин Пелин „Ян Бибиян. Невероятните приключения на едно хлапе“ – в списание „Пътека“, чийто редактор е той, а като самостоятелна книжка – в края на календарната година. Това художествено произведение на „Певеца на българското село“ (определението дава още д-р К. Кръстев) се изучава и до ден днешен от малките ученици в началните класове. Нима е случайно, че две великолепни книги – от вероятно едни от най-силните творци за този жанр, се появяват едновременно? Ала, ако при Класика този роман е по-скоро фантастичен, то при набиращата скорост разказвачка художественият текст е по-скоро реалистичен. Ако той (текстът) нямаше щастлив епилог (развръзка) би бил трагичен, тъй като повествованието се концентрира върху темата за войната и злото, което тя предизвиква (хронологически „Сирачета“ обхваща времевия диапазон между 1912 и 1919). Структурно произведението е разделено на две части, обхващащи съответно 11 и 15 глави с Епилог (общо – 17 части), но дяловете преминават един в друг, т.е. историята е монолитна, епизодите са ярки и запомнящи се, действието стремително се разгръща пред читателите си. Бихме могли да определим „Сирачета“ като междинен, т.е. свързващо звено за „Златно сърце“ и „Детето на затворника“. Проблемът, познат от първия текст на писателката за похитеното дете от мечкарите-цигани, намира своето творческо разрешение  във втората част на „Сирачета“. Децата този път са две – момченце и момиченце (Стефчо и Теменужка) – едното пее прелестно, а другото умее да танцува. Допълващата се двойка ще се окаже щастливо семейство в Епилога на романа. Похитителят и този път е циганин, с турското име Юсуф, и отново е мечкар. Но той дарява свободата на децата при настъпването на войната. Този акт обаче не бихме могли да тълкуваме като благородна постъпка. Точно обратното е – безотговорно поведение от страна на възрастния, който, осъзнал, че вече няма полза от децата, нямащи реално никого друг, ги изоставя на произвола на съдбата. Сюжетиката проблематизира експлоатацията на детския труд – трупането на печалба за сметка талантите на сирачетата. Моралният облик на Юсуф е сринат – не само открадва, но и печели от трудещите се невръстни чужди рожби. 

От друга страна, децата-герои изпъкват със своята нравствена чистота и извисеност. Не само трогателните грижи, които полагат едно за друго, не само проявата на съкровена обич, но и жертвоготовността, която всяко едно демонстрира по отделно. Най-силно се откроява Владко, който е почетен от военното командване за проявеното себеотрицание, спасявайки животите на войниците. Предизвиква сълзи на умиление топлото и състрадателно усилие на малкия Стефчо да стопли мръзнещите крачета на Теменужка. От своят страна пък самата Теменужка се оказва „немцойчето“ – чуждоземното богато наследниче, което подпомага своите побратими. Не само главните герои на романа изпъкват със своята човешка личност – по-второстепенните персонажи като Яндре Питата също впечатляват с проявите си на искрено приятелство, себеотверженост. Фактът, че те (останалите персонажи) също са загубили родителите си, осмисля заглавието на художествения текст като събирателен образ – децата, които понасят най-тежката участ – да живеят, да растат без родителската обич и топлината на семейния уют.

Именно чрез колоритния образ на Яндре Комитата, по-известен с ученическия си прякор Питата – е въведена темата за бежанците от Македония и за съдбата на народа там. Ценно е историческото обяснение, което прави наративът за съдбата на тази някогашна българска област. Данните относно ВМРО 0т 1893 г., Илинденското въстание от 1903 г., а накрая и Балканските войни от 1912 г., впоследствие и Първата световна война е апология на идеята, че българският народ е искал да освободи онази етническа общност, останало под робство в пределите на Македония. Не са спестени грозните факти, че населението там е подложено на сръбска и гръцка асимилация. Особено красиво е описанието на Охридското езеро, сякаш предпазвано от средновековните светци-книжовници Климент и Наум. 

Впечатляващо е как тийнейджъри са готови да се борят за свободата на Македония, следвайки примера на Гоце Делчев. Солидарността към страданието на другия, на изпадналия в беда е водещото чувство. Макар и деца, персонажите на Калина Малина съзряват преждевременно, именно поради сирашката си съдба. Тя не само ги сплотява, но и е причината за тяхната различност, а вероятно и за това да станат уникални. Детската спонтанност и непосредственост, чистотата на обичното чувство и желанието да се помогне са най-силните добродетели, които обладават децата. Те им помагат да се извисят над съдбовната злочестина и да се превърнат в смел войвода – Яндре; достоен лекар – Владко; благодетелка – Теменужка-Грета; голям музикант – Стефчо. Всеки един от тях се преобразява в голям и благороден възрастен, който е съзнателен, отговорен, добър човек. 

Правният статут на осиротялото дете също е една от важните теми в композицията на романа. Решаваща се оказва ролята на адвоката, останал анонимен, който всъщност събира трите осиротели деца. Темата за правосъдието ще бъде по-разгърната в следващия роман на писателката. По този начин, бихме могли да настояваме, че Калина Малина изгражда триптих – „Златно сърце“, „Сирачета“ и „Детето на затворника“ – да, всеки един текст се чете отделно, но положени в обща контекстова рамка представляват едно от най-интересните и самобитни художествени явления в нашата литературна история. А още по-любопитно е, че тези теми – за войната, детето, майката, бежанците от Македония, ще се превърнат в сюжет и на единствения роман за възрастни на писателката – „Старшата сестра“ (1941). Поставянето на едни и същи проблеми, както пред деца, така и пред възрастни, вероятно разкрива, че за самата писателка няма значение аудиторията, важно е разработването на темите така, че да бъдат достъпни и за малки, и за големи, за да може да се премине към реално действие. И в някаква степен е постигнат успех – законодателството се променя така че да защити сирачетата, политическият живот на Македония е на суверенна държава (днес), войната продължава да бъде най-голямото зло за цялото човечество, но особено трагично е спрямо децата и жените/майките – всяка майка страда, независимо дали синът й е враг или герой. Този хуманизъм на Калина Малина трябва да бъде изтъкнат. Вероятно така бихме могли да осмислим писателката и като голяма, и като особена значима фигура за еволюцията на нашата литературна история.

***

Дали по-известен е обаче „Детето на затворника“? Написан през 1940 г., той разполага с издание веднага след Девети септември – 1947, а последното е от 1988 г. Вероятно ще е предизвикателство пред някои от издателствата да реализират в наши дни „Сирачета“ и „Детето на затворника“. Съвсем спокойно би могло да се оформи отелен том Детските романи на Калина Малина и да бъдат включени и трите текста, като обемът би бил не повече от 300-400 страници. Разбира се, би било хубаво да се препечатат и илюстрациите от първите издания. Ще ми се да се насочим по-детайлно към книгата.

Структурирана е в 25 глави и Епилог (т. е. общо са 25 частите). Всяка една си има отделно заглавие. Сюжетното действие е динамично, разказано увлекателно. Несправедливото набедяване на невинен човек – това е основният конфликт в творбата. Тъй като текстът е предназначен за детска аудитория, бихме могли да предположим, че е това е първата такава творба, в която съзнанието на по-малките се обогатява с правна терминология. Говори се за Апелативен съд, за адвокати, за различни съдебни инстанции, за следствие, за процес, за свидетелски показания. Сашко – главният герой – сам започва да събира улики, доказващи невинността на Йонко – този, когото възприема за свой баща. Поставянето на проблеми, свързани с осиновяването в сюжетиката на художествената творба, разкриват сериозната амбиция на авторката да запознае читателите си с чувството на справедливост. Храненичето не само успява да докаже невинността на родителя си, но той израства пред нас и в нравствен аспект. В Епилога ние разбираме, че Александър Найденов е станал добър адвокат, който защитава онеправданите. Все пак за 30-те, 40-те години на миналия век юридическите професии са ставали рядко център на повествования за възрастни, та какво остава за по-малките. И в тази посока навлизането в подобна тематика разкрива новаторския устрем, с който се отличава цялостно ранното творчество на авторката. 

Почти всички критически разработки, посветени на творческия облик на писателката, изтъкват силния социален компонент в художествените й творби, особено в по-мащабните, каквито са романите. Но не е обръщано внимание на следното положение: Сашко, реално се оказва наследник на богати родители, сблъсква се с пороците на съдебната система, ала пораствайки сам става част от нея. Но той е различен, т.е. попадайки в света на корупцията и низостта, героят успява да го промени извътре, т.е. съхранява добродетелите като честност, добрина, справедливост и е достоен възрастен човек и надежден професионалист. Ето как възпитавайки по-младите, Калина Малина показва положителния модел, който би се превърнал в еталон за/на тяхно подражание. Да, Сашко привидно е от бедняшки произход. Но реално – не е така.

Сложна е ситуацията около произхода на детето: бащата е българин – художникът Георги Златев, а майката е австрийка – Ирма. Покрай Първата световна война мъжът е мобилизиран на фронта в България, последван от съпругата си Ирма. Попада в болницата, за да роди и се запознава с Цеца, която е милосърдна помощничка там. Двете жени се сближават и австрийката моли българката да не изоставя бъдещото й дете, тъй като тя предчувства кончината си. Междувременно войникът е пленен и отведен във Франция, а болната се опитва да го издири чрез писма. Всичко, което има – снимка и кореспонденция, с отделни документи, предава на българката. И тази „бохчичка“ се превръща в двигател на действието. Подлият лихвар Добри Младенов се опитва всячески  да се добере до тези материали, за да злоупотреби с тях. Така прави, че стоварва вината за обира на Фабриката върху невинния Йонко – баща на три деца, осиновител на Сашко. По-късно, когато момчето среща своя биологичен родител, то предпочита да се върне при по-малките Боянчо и Гошко, които счита за свои братчета. Водено от чувството за дълг, братски и синовен, момчето съзрява и изпреварва своите 12 години. Оставя трогателно писмо до художника, в което обяснява и мотивира личния си избор. 

Епизодичен е престоят на Сашко в Ателието на артистичния си родител. Удобствата, уютът, картините обаче не успяват да накарат момчето да усети това пространство за свой дом. Другаде го тегли сърцето му. Но романът в тази си част предизвиква изкуствоведски интерес: макар и откъслечно се явяват знаменити български художници – Майстора, Андрей Николов, Константин Щъркелов – къде назовани с прякори, къде с по-детайлни описания (буйни коси, огромна брада) – те са разпознаваеми. Може присъствието на портретуването, на техниката на художническото да е съвсем мимолетна, но е важно пластичността, която се постига чрез тяхното втъкаване в сюжетното действие. Бохемското непринудено общуване, усещането за творческа свобода, издигането над материалната същина – ето го основното, което се постига в текста на художествената творба с елементите, заимствани от изобразителното изкуство. Не толкова колорит, колкото различната визия за живот – бащата, който открива сина си по малко или много сензационен начин – чрез статия, описваща съдбата на Сашко, затворника и семейството, поместена в един от водещите вестници. И тогава, както и днес, криминалните случаи, които са свързани с набедяване, т.е. невинен се превръща в жертва на злонамерен дегенерат, се разрешават посредством намесата на медиите. Тази особеност прави текста на Калина Малина съвременен, а в някаква степен и исторически, защото действията се развиват около някогашната Захарна фабрика, намираща се на ул. „Овчо поле“ в някогашния квартал Коньовица. Занаятчийската и търговска уличка „Пиротска“, „Александровска болница“, някогашният Зоопарк (днес част от Борисовата градина); паметникът на цар Освободител; Военният клуб, „Граф Игнатиев“ – са все топоси, които припознаваме като градското пространство, превърнало се в емблематично за София. Столичният град отпреди 80 години е представен като един модерен град, в който паралелно съществуват луксът и мизерията; артистичната бохема и работническата класа; богатството и бедността. Ала и в едната, и в другата ситуация срещаме човещината – това е събирателната, която гради общността, обществото. Медиаторът между двата полюса се явява Сашко, който остава еднакъв, неподвластен на изкушенията. Защото е възпитан в нравствените добродетели, зададени му от благородната Цеца. Аристократизмът, стигащ до стоицизъм, сякаш подсказва австрийската жилка в неговото родословие, за да бъде той така дисциплиниран и отговорен до себеотрицателност.

 

Калина Малина поставя и разгръща в неговата сложност проблема за насилието над деца. Темата е варираща в текста, т.е. не е еднократно илюстрирана. Апропо, злодеянията идат от по-бедните представители на общността: баба Ката, главният майстор в дърводелската работилница. Читателят е потресен когато научава, че немощната старица бие до кръв едно тригодишно детенце, водена от заслепението и ревността, че брат й ще я замени заради сирачетата. Пияният стокилограмов майстор-дърводелец пребива до припадък дванадесетгодишният Сашко, който работи до изнемога и се опитва да защити от несправедливи и грозни нападки човека, който го е  отгледал и когото чувства за баща. Уплахата у другите две братчета, наблюдаващи жестокия побой над своя любим батко, засилва усещането за беззащитност. Единствено намесата на един старец е вероятно причината Сашко да не е убит от побоя. Смущаващи са безучастието и липсата на състрадание у останалите възрастни спрямо насилието, на което са свидетели. Подобно поведение е изключително тревожно. Ала дава и обяснение за тази честа практика днес у нашето разпадащо се общество – проблемът с домашното насилие е подминавано безмълвно. Едва напоследък, покрай няколко брутални случая, под спонтанността на силен обществен натиск, бяха предприети законови промени в тази посока – адекватни наказания за такъв тип насилници и над деца, и над жени, а и над животни. За съжаление и с тази проблематика „Детето на затворника“ е актуален текст днес.

Цялата статия, както и много други, можете да прочетете в новия Брой 171 на списанието.


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Включи се в списъка ни с имейли – получаваш броеве, статии, видеа и всичко, което правим за популяризирането на науката в България.  

Еднократен (Вечен) абонамент​​

Списание “Българска наука” излиза в PDF и ePub и може да се изтегли и чете от компютър, таблет и телефон. Достъпа до него става чрез абонамент, а възможността да се абонирате еднократно позволява да можете да достъпите всички бъдещи броеве без да се налага никога повече да плащате за списанието.