100 години от избухването на Първата световна война

100 години от избухването на Първата световна война

 

Автор:

Радослав Тодоров

 

 

Списание „Българска наука“

брой 70, септември 2014 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

На 28 юли тази година се навършиха точно 100 години от деня, в който Австро-Унгария обяви война на Сърбия. Без в този момент никой да подозира, че с това се започва най-мащабният и кръвопролитен конфликт в цялата дотогавашна история. От който в последствие ще произтече избухването и на втори още по-всеобхватен и това ще бележи съдбата и бъдещето на човечеството.

 

Ключови думи:  

100 години от избухването на Първата световна война