10 факта за Римската империя

10 факта за Римската империя

Автор:

Владимир Попов

 

 

Списание “Българска наука”

брой 100, юли/август 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

Един от най-популярните и трудноизкореними митове, натрапени от филмовата индустрия е, че вдигнатият нагоре палец ознавачал живот за гладиатора, а спуснатият надолу – смърт. Всъщност и двата жеста означавали убийсто на победения. За да бъде помилван достойно представилият се боец, публиката махала с кърпички и молела за милост, а императорът или организаторът на игрите прибирал палеца в дланта си, като по този начин сигнализирал на победителя да не убива противника си.

 

Ключови думи:  

История, Рим, Римската империя