Биология Палеонтология 

Що е палеоботаника и има ли почва у нас? Част II

Автор: доц. Владимир Бозуков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН 

„Почвата е повърхностният рохкав, изветрен пласт на земната кора. Тя има сложен състав и структура. Основното свойство на почвата е нейното плодородие – способността ѝ да осигурява хранителни вещества, вода, въздух и топлина на растенията.” Така започва във вездесъщата Уикипедия, описанието на значението на тази звучна българска дума. Или с други думи: на сушата, всичко започва с почвата. След нея идват растенията, след тях – и животните.

В нашата България почви – дал Бог. Къде плодородни, къде по-малко. Но как стои въпросът с почвата, от която се е появила и развивала българската палеоботаника?

Pinus palaeorhodopensis; Palamarev et Petkova
Pinus palaeorhodopensis; Palamarev et Petkova

Както навсякъде, където е намесен човекът, така и в тази тема съществуват два компонента – обективен и субективен. Нека отдадем приоритет на обективния компонент. Все пак, в исторически план той предшества субективния в буквалния смисъл. Т.е. историческият период, за който имам възможност да ви разкажа, започва преди около 65 млн. г. и завършва преди около 2,5 млн. г. В него се разполагат времевите периоди палеоген (65 – 23 млн. г.) и неоген (23 – 2,5 млн. г.). След тях именно следва кватернерът (2,5 млн. г. до днес) или наречен още антропоген – времето на поява и развитие на субективния фактор. Трите споменати периода образуват неозойската ера, в която ние съществуваме днес и за наше щастие, динозаврите са вече минало в предходната мезозойска ера.

Вероятно драгият читател е запознат с условието, че всичко около нас тече и всичко се променя. Той може да бъде уверен, че и преди нас всичко е текло и се е променяло по същите физични и химични закони, които царуват и сега. В някои среди наричат това Принцип на актуализма и с негова помощ извличат ценни научни познания. Ценни за тези, които ценят науката, разбира се. Безполезни за тези, които не я възприемат като полезна. Зависи от субектите – от тяхното възпитание, култура и степен на любопитство към света около тях.

Сега, конкретно към непрекъснатите промени на земната повърхност, протекли през палеогена и неогена: движението на континеталните плочи, причиняващо сложни промени в релефа на сушата; многобройните действащи вулкани; ерозионните процеси; промяната на нивото на световния океан и др. знайни и незнайни фактори са дали възможност за формиране на седиментни скали. Части от растения понякога са попадали в тях (за наш късмет) и днес имаме възможност да ги откриваме като растителни фосили.

На територията на България има установени над 120 находища на палеофлори от палеогена и неогена. И те като почвите – някои са богати, други не толкова. Локалните палеофлори, които представляват особен интерес и съдържат повече от 100 фосилни вида са тези, разкрити в районите на селата Ружинци (СЗ България), Гърмен и Сатовча (ЮЗ България). И в близост до бившите села Курило и Чукурово (Западна България). Всичките тези палеофлори са датирани като неогенски и по-точно среден миоцен (~17-10 млн. г.) за Чукуровската, Сатовчанската и Ружинската палеофлори и границата между късен миоцен и ранен плиоцен (~5 млн. г.) за Гърменската и тази от Курило.

Една от причините за разнообразието на тези палеофлори е същата, която обуславя и богатството на днешната Българска флора. Това е географското разположение на страната ни. През нашата територия преди стотици и хиляди години са преминавали какви ли не човешки племена и народи, а преди милиони години това са правили растенията и животните. Много преди да бъде миграционен път на човека, територията ни е била същото за флората и фауната на три континета: Европа, Азия и Африка.

Въпреки промените в този път, съществуващ или като архипелаг, осеян с множество вулкани през палеогена, или като спокойна и понякога непрекъсната (от Босфора) сухоземна връзка през неогена, по него винаги са преминавали растителни и животински видове. Този процес не спира и сега.

Прочетете цялата статия тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close