Българска история История 

Средновековният град Червен

Автор: Йордан Василев, магистър по български език и история

Крепостта Червен през XII век. В. Горанов, CC BY 2.5
Крепостта Червен през XII век. В. Горанов, CC BY 2.5

Средновековният град Червен се намира на 500 м северно от едноименното село в Русенска област, в местността Калето. Тя представлява скален нос дълъг близо 1000 м и широк около 200 м. Средновековният град е бил опасан от завоите на река Черни Лом, която извира от село Лиляк, Търговищка област. Този скален нос се намира по-ниско от околните брегове и е естествено прикътан. Почвите в долината на река Черни Лом са алувиално-ливадни, а по бреговете – карбонатни или типично черноземни.

Средновековният град Червен се намира по-близо до река Дунав, отколкото до старата столица Търново. Климатът е умерено-континентален, със студени зими и горещи лета – типичен за Крайдунавската област.

Всички тези природни дадености благоприятстват феодалното земеделие и скотовъдство, поддържането на болярско семейство и войска.

Местните жители свързват името Червен с оцветяването в червено на близките скали при поройни дъждове. Това обяснение не е много състоятелно, тъй като на местния диалект ударението на прилагателното „червен” пада на последната сричка, а на името на града – върху първата. Първи Т. Успенски и К. Шкорпил свързват името Червен с надпис на гръцки от Х век край Шумен (Известия русского археологического института Константинополя, 10, 239). За първи път името Червен се споменава в домашни извори в Българска апокрифна летопис от XI век (Й. Иванов. Богомилски книги и легенди, 1925, 287). Петър Мутафчиев погрешно тълкува старобългарския глагол „сьзда” като „изгради из основи, тури основи на”, тъй като споменатите още Несебър и Щип не са „създадени” от Петър Делян, визиран в хрониката. Всъщност, глаголът означава „възобнови, поднови, укрепи отново”.

За първи път името на средновековния град Червен се споменава в Апокрифна българска летопис. Нейният разказ стига до средата на XI век, когато най-вероятно е написана. Името на града се свързва с това на цар Гаган (най-вероятно Петър Делян) и възобновените от него крепости Несебър и Щип, наред с Червен. Името на града е славянско, което показва, че градът е съществувал още по времето на Първата българска държава, преди византийското владичество.

Прочетет цялата статия тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close