Психология 

Самооценката

Автор: Женя Иванова, психолог

Резюме: В статията е изложена темата за самооценката. Дадено е определение за това какво представлява самооценката, какво е класическото разбиране за видовете самооценка. Предложена е нова идея за разбиране и работа над самооценката чрез механизма на стабилност и механизма на нестабилност, като е споменат основният план за постигане на корекция с резултати.

Ключови думи: самооценка, ниска, висока, адекватна самооценка, стабилна самооценка, нестабилна самооценка, механизъм на стабилна самооценка, механизъм на нестабилна самооценка.

Практическият опит показва, че човек често не вярва на себе си. Поради това възникват различни трудности. Когато не вярваме на себе си, в нас се появяват различни ограничения. Много от тях ние не разбираме, не осъзнаваме кое именно управлява нашето поведение, какво управлява един или друг наш избор.

Самооценката е в основата на това да достигнем до висоти, където не сме предполагали, че можем да бъдем или да се превърнем в безполезни създания без каквито и да било претенции. “Енциклопедия по психология и поведенческа наука“ дава следното определение за самооценката: Самооценката е начинът, по който човек се чувства по отношение на себе си, включително степента, до която има самоуважение и себеприемане. Самооценката е чувството за личната ценност, компетентност, които хората свързват със своята Аз-концепция. Или самооценката е процес и резултат на оценяване на собствените качества и достойнства. Американският психолог и философ Уилям Джейм (1842-1910) изразява самооценката със следната формула:

Самооценката = успех(постижения)/претенции

Собствената ни самооценка управлява самите нас, влияе върху нашата психологическа и социална компетентност, върху това как по-лесно да разбираме себе си, как по-лесно да управляваме своето поведение, върху това да разбираме другите и да намираме с тях общ език.

Защо е толкова важна темата за самооценката? Самооценката влияе върху нашия личен живот – върху трудностите или върху успехите ни, върху кариерата ни, върху емоционалния ни фонд, върху чувствата, които изпитваме и върху това какви да бъдат чувствата ни. Всички тези неща влияят върху целите, които си поставяме в живота, а целите ни са свързани с кариерата, с финансовото положение, със семейството, с изграждането на приятелства.

Четете повече тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close