Психология 

Поведенчески проблеми в дома и училището в юношеска възраст. Проблеми на консултирането при юноши с поведенчески проблеми

Автор: Вероника Иванова – клиничен психолог, доктор по психология

Темата за девиантното поведение на юношите е обект на медиен и обществен интерес. За съжаление, обаче, тя е повдигана на фона на много емоции, предразсъдъци и предположения. Но психологът, в своя консултативен кабинет, не може да бъде в ролята на обществен съдник или възпитател. В тази статия се разглеждат някои от принципите на работа с младежи с девиантно и делинквентно поведение, разгледани от погледа на психоаналитичната теория.

 

В психиатричната литература се  разграничават две групи поведенчески разстройства: на базата на хиперактивност с дефицит на вниманието и обучителни затруднения и такива, манифестирани за първи път в юношеството. Вторите често започват като част от юношеската криза, но при определено травматично влияние на обкръжението се стабилизират. Често те включват подлежащи депресивни преживявания, свързани с агресивни поведения и със значим риск от самоубийство.

Поведенческо разстройство /Оndukt Disorder/

Като трайни особености на поведението на тези юноши и деца можем да посочим физическа агресивност към хора, понякога и животни, често под формата на предизвикване на сбивания и нападения с употреба на опасни предмети, проява на жестокост и насилие. Кражбите с или без конфронтиране с жертвата са друга форма на нарушаване на основните права на другите. Може да е налице деструктивност по отношение на вещи и предмети, на обекти на семейна или обществена собственост. Незачитането на основните норми на поведение за възрастта е друга характерна група на поведения. То е свързано с непосещение на училище, отсъствие от значими възрастово и културално специфични норми на поведение в дома, злоупотреба с вещества. Друга група поведения са свързани със склонност към използване на другите с цел лично облагодетелстване – лъжи с такава цел и други стратегии на поведение. Поведенческото разстройство може да еволюира към антисоциална личност.

Поведенческото разстройство е продължително и често се усложнява в психосоциално отношение като се добавят злоупотреба с вещества, криминални актове, намеса на полиция, включване в групи с антисоцилани характеристики. С други думи – често протичането е към нарастваща социална маргинализация. При по-голямата част от тези юноши като възрастни може да се диагностицира антисоцилано личностово разстройство.

Четете повече тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close