Биология 

Международна конференция Biodiver-City: Подобряване на биоразнообразието и екосистемните услуги в градска среда за по-устойчиви градове

Във връзка с международния проект EnRoute (http://www.oppla.eu/enroute), ръководен от екип на Съвместен изследователски център (Joint Research Center) и в партньорство с 15 европейски държави, ще се проведе научно-приложна конференция „Biodiver-City: Подобряване на биоразнообразието и екосистемните услуги в градска среда за по-устойчиви градове”. Събитието ще се състои на 24 април 2018 г. от 9 ч. в Големия салон на Българска академия на науките, в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС.

Тематиката на конференцията е изцяло обвързана с биоразнообразието в градска среда и е част от EU Green Week 2018. Сред поканените гост-лектори са делегати от Европейската комисия, DG ENV и DG RTD; координатори на проекти по програмите на Европейския съюз ESPON и Хоризонт 2020; преподаватели, учени и представители от БАН, СУ, УАСГ, МОСВ, МЗХГ и други.

Целта на това престижно международно събитие е да се постави акцент върху нарастващата значимост и ролята на зелената инфраструктура в градовете за създаването и прилагането на политиките за околната среда на европейско и глобално ниво. Ще се обърне внимание на важността на урбанизираните екосистеми за биоразнообразието; на взаимовръзката човек-природа; на възможните природосъобразни решения при проектиране чрез интегриране на градската зелена инфраструктура за подобряване на биоразнообразието извън и в населените места; на определянето на „горещи точки“ за биоразнообразието в градовете и на зоните от НАТУРА 2000 в урбанизирани райони и едновременно с това на поддържането на човешкото благосъстояние.

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close