Здраве Общи 

За първи път в България се провежда SHARE – Изследване на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) е мултидисциплинарно и включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономически статус, социалните и семейни мрежи за повече от 123 000 лица (при проведени около 293 000 интервюта) от 20 Европейска държави и Израел (вълна 1 до 6) на възраст 50 или повече години.

В момента SHARE обхваща 26 страни от Европейския съюз, Швейцария и Израел. Данни от Англия и Ирландия са събрани в системата на хармонизирани проучвания от Английско дългосрочно проучване на живота на възрастните хора (ELSA) и Ирандско дългосрочно проучване на животa на възрастните хора (TILDA). По този начин пан-Европейското проучване на ефектите от нашите застаряващи общества и последиците от тях може да обхване всички страни от ЕС.

Благодарение на усилията на Европейската комисия, SHARE е в състояние да приложи размер на извадка, който позволява сравнения по държави за изследователи и политически анализатори.

Данните, събрани от SHARE, са безплатни и достъпни за изследователите, и са широко използвани не само за научни публикации, но и за управление на държавни политики. Публикациите въз основа на SHARE покриват икономически, здравни и социални науки, теми от пенсионирането до активния живот на възрастните хора и грижи в края на живота.

Първата вълна на събиране на данни с всички нови държави от Европейския съюз започна през 2017. В България SHARE се координира от екип на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН). SHARE е централно координиран от проф. д-р Аксел Бьорш-Супан, от Центъра за икономиката на живот на възрастните хора (MEA), Макс Планк Институт за социално право и социална политика в Мюнхен, Германия. Участието на България в SHARE е в рамките на проект на Европейската Комисия за разширяване обхвата на изследването сред всички държави-членки на Европейския съюз.

За повече информация, посетете: http://issk-bas.org/share-survey-wave-7/ и http://www.share-project.org/

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close