Общи Психология 

Доброволчеството в България: що е то и малко или много е?

Автор: Йовка Георгиева

Докторант по Социална психология

във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

В България започва да се увеличава процентът на доброволци и темата става все по-актуална, както в медиите, така и сред хората. Въпреки това все още липсва легално определение на понятието и в сравнение с другите държави процентът на полагане на доброволен труд е нисък. Не се познава достатъчно ползата от доброволчеството, което е пряко свързано с процента на хора, полагащи доброволен труд към момента.

Целта на настоящата статия е да се представи етимологията на понятието и основни негови характеристики, както и да се определи процента на доброволци в България според най-актуалните данни и да се съпостави с данни от други страни.

При изследване на ангажираността на българите с доброволчество затруднения създава липсата на легално определение, както и дефиниране на понятието с определени граници и разбирания. Липсва единна база за доброволците, които полагат доброволен труд в момента или такива, които са полагали такъв. Няма регистър, сайт или друго място, в което да има информация за организациите, работещи с доброволци – както в НПО сектора, така и на национално или регионално ниво. Няма ясна представа за мащабите на доброволчеството в различните негови проявление.

Предизвикателствата в сферата са известни, но все още не е намерено решение на въпроса.  “Доброволчеството в България е един от секторите, за които липсва официална статистическа информация, с изключение на социологически проучвания и анализи на неправителствения сектор в страната, от където са наличните данни.” (стр. 101, Министерски съвет, 2014).

Няма много научни разработки на въпроса, а изследванията до голяма степен са на местно и международно ниво.

Преди да говорим за мащабността на явлението е необходимо да създадем ясни параметри на понятието.

Терминът „доброволчество” произлиза от „добро” и „воля”, което може да се интерпретира като добра воля или правене на добро по своя воля. “Доброволчество” („volunteer”) за първи път е използвано във Франция през 1600 година с основно значение – някой, които доброволно предлага себе си за военна служба. Вън от военния контекст понятието е записано за първи път през 1630 година. Етимологията на думата произлиза от „доброволност” (voluntarius – от латински, използвано в средата на 14 век) – „доброволност, на своя воля” (Online Etymology Dictionary).

Четете повече тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close