Българска история История 

Градската беднота в Пловдив през 18.-19. век

Автор: Ирена Георгиева Янчева

Социалното разслоение във възрожденското общество е най-ярко изразено в големия град. Процесът започва още през ХVІІІ в., но през ХІХ в. придобива много по-отчетлив характер. “Паралелно с развитието и укрепването на буржоазията, особено на манифактурната и промишлената, е оформянето на прослойка, която се изхранва от наемен труд. През ХІХ в. зачестяват примерите за взаимоотношения в производството, основани на свободната покупка на работна сила, която от година на година се възобновява на договорна основа. Използването на наемна работна ръка се проявява в различни форми – слуги, подвижна работна ръка в чифлиците, експлоатация на наемния работен труд на място за пръснатите манифактури или централизирано – в манифактура или фабрика (напр. при Гюиюш гердан) и др.”1

Спецификата на градския социум и градския дом раждат фигурата на бездомника: хора без недвижима собственост, със слаби родствени връзки, често лишени от свое семейство, с ниско ниво на образованост и без постоянно занятие, една част от които са наемани като работници с недобро заплащане.

Бездомници има както от турската етнорелигиозна общност, така и от българската. Каравелов нарича турските бездомници със сборното понятие “турски чапкъни”, което прераства в “градски чапкъни”.2 Те отсядат по кафенетата в Пловдив, занимават се с разбойничество, отдават се на пушене, алкохол, сладка дрямка, свирня и кючеци. За своите деяния нямат съдебни проблеми с официалната власт в качеството си на правоверни. Социалният и родов произход за всяко отделно лице не е от значение, защото те намират утеха в компанията на себеподобни, изповядващи Корана, през свободното си време за удоволствия и веселби или в групата на разбойническата дружина. Сред тях може да се събират индивиди от различни краища на областта или полуострова. Съставът на пребиваващите турски чапкъни в Пловдив често е изцяло мъжки и променлив, но като съставна част от градската беднота общността съществува постоянно. Заедно с персонажите на слугинството, те представляват най-старите групи от градския социум (напр. от времето на Средновековието).

Четете повече тук!

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close