Философия 

Тайната сила у Кант

post-1-0-49798000-1384527828_thumb.jpg
Тайната сила у Кант
 
 Ивайло Димитров
 
tainata-sila-web-474x630.jpg
 
Ивайло Димитров е доктор по философия, защитил дисертация на тема „Въображение и познание (Кантови евристики)“ през 2004 г. Работи в наследника на Институт за философски изследвания (Институт за изследване на обществата и знанието) към БАН, секция „Онтологически и епистемологически изследвания“. Теоретичните му интереси (съответно, публикации и участия във философски форуми) са отчетливо положени в полето на критическата метафизика на познанието. Участва в проектни дейности, подкрепящи комуникирането на научни практики и резултати. Тайната сила у Кант: Подстъпи към критическата метафизика на способностите е първата му книга. 
 
Три са съществените силни страни на Тайната сила… . Най-напред, в нея са представени резултати от съвестно и открито философско изследване; поет е риск да се проблематизират смисли и значения, вместо да се приеме спокойствието от представянето им. На второ място, мярата на текста, несъмнено „четиво за специалисти“, успешно единява прецизността с метафоричност, а систематиката – със сдържан усет за хумор. Третата силна страна има общностен смисъл, свързан с добре познатата критическа традиция в България. Поне, а и не само заради работата на Цеко Торбов и проф. Иван Стефанов, освен известна, тя се оказва и една от най-жизнените – например през последните години, с изследванията на Валентин Канавров, Ангел Стефанов, Димитър Денков, Кристиян Енчев, Христо Стоев и др. Книгата на Ивайло Димитров е достоен член на общността и затова като издател ще си позволим убедеността, че става дума за едно хубаво събитие.
 
Тайната сила… съдържа четири основни части. Пролог очертава контекста и границите на изледването, и въвежда в понятиен лабиринт, на чийто вход се среща предупредително авторово признание за предстоящи срещи със Сцила и Харибда.
 
Археолог се заема с откриване на подстъпи за реабилитиране и систематично разгръщане на Кантовата критическа метафизика на способностите. Това става чрез екзегетична реконструкция на тройното синтетично различаване между понятията за капацитет (Fähigkeit), способност (Vermögen) и сила (Kraft) в контекста на критиката на синонимната им употреба в българските и английските преводи на Кантовите съчинения. 
 
Третата част, Полилог, реставрира философски и научни дебати около концепта Kraft, като под името „проф. Кин“ (по Е. Канети) авторът окончателно предлага алтернативен български философски превод на Кантовото понятие Einbildungskraft (чрез „сила за въображение“), обоснован в различаването между капацитет, способност и сила.
 
В Епилог се подготвят подстъпи към критиката на производствената парадигма на знанието чрез частична реконструкция на дистинкцията знание (Wissen, knowledge) ↔ познание (Erkenntnis, cognition), проведена на предварителен етап, само в полето на кантознанието. Дългосрочният проект е определен като радикална критика на продукционизма в мисленето, превъплъщаващ се в актуални прочити на Имануел Кант през призмата на конструктивизма в класическата и социалната епистемология.

Добави коментар

avatar
  Subscribe  
Извести ме

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close