Медицински университет София

Медицински факултет, ул. „Здраве“ 2

 

17:00 – 18:00 Наука в града REFRESH: Нашето наследство. Тайните на гените и как да стигнем до тях?

Кратки презентации на тема геномика от водещи учени, преподаватели и млади учени от Центъра по Молекулна медицина в Медицинския факултет в  МУ-София. Представяне на резултати от национални и международни проекти на Медицинския факултет на МУ-София. Викторина с участниците.

 

18:00 – 20:00 Лаборатория REFRESH: Гените

Обиколка и демонстрации на техники от млади учени, в лабораториите по геномика, следващо поколение секвениране, микрочипов анализ, метаболомика, анализ на биоактивни вещества, протеомика и клетъчни култури.

 

20:00 – 20:30 REFRESH кафене: Биобанкитенай-добрата инвестиция за нашето бъдеще

Какво представляват биобанките? Ролята на биобанкирането за персонализираната медицина и популационните проучвания. Готови ли сме за биобанкиране и изследване на стволови клетки? Етични предизвикателства. Дискусия с участието на водещи учени, студенти и гости.

 

20:30 – 21:00 REFRESH кафене: Допингът – вчера, днес и утре

Студенти по медицина разказват за историята, употребата и последствията от употребата на допинг.