Химикотехнологичен и металургичен университет

16:00 – 20:00 Лаборатория REFRESH: Нощ в изследователските лабораториите на ХТМУ

 

  • Възобновяеми енергии и материали на бъдещето

Сграда А,  Център по Водородни технологии

Гостите ще се докоснат до изследователска апаратура от последно поколение, ще научат повече за зелените технологии и възобновяемите енергийни източници и ще управляват реални инсталации за производство, съхранение и приложение на водород за генериране на чиста електроенергия в горивни клетки.

 

  • Биотехнологичен подход за синтез на цефалексин – най-предписваният антибиотик в медицинската практика

Сграда А, фоайе зала 201

Демонстриране на синтез на антибиотици с използване на микроорганизми. Участниците ще наблюдават получаване на цефалексин във ферментатор в лабораторни условия. Процесът изцяло съответства на получаване на антибиотици във фармацевтичните предприятия.

 

  • Изследвания на антични стъкла, керамики и мазилки

Сграда А, Катедра „Технология на силикатите“

За да се съхранят и реставрират археологически, исторически и културни забележителности е необходимо да бъдат изследвани и идентифицирани материалите, от които са изградени. Научете каква информация могат да ни дадат тези анализи. Защо е важно от какво и как е изграден даден материал? Как изглеждат материалите, наблюдавани през оптичен микроскоп? А през електронен? На тези и още много въпроси можем да потърсим отговор заедно.

 

  • Да превърнем растителните отпадъци от градината в полезен продукт

Сграда А, фоайе зала 301

Ще бъде демонстриран лесен и ефективен метод за компостиране на растителни отпадъци, който затваря цикъла на поддръжка на градината, с получаване на почвен подобрител.