Европейска нощ на учените в Габрово

 

28 септември (петък) 2018

 

Кога   14:00 – 20:00 часа

Къде  Технически университет – Габрово

Музей ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА

 

 

Технически университет – Габрово

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: CNC оборудване и технологии

Сграда „Интеграл“, Корпус 1, Лаборатория 1117

По време на „Европейска нощ на учените 2018“ ще се проведат демонстрации с последно поколение CNC системи на Siemens и Haas, внедрени в машини, които разполагат с иновативни системи за измерване на заготовката и инструментите. Участващ учен: доц. д-р Йосиф Митев.

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Термодинамична оптимизация

Сграда „Интеграл“, Корпус 1, Лаборатория 1000

Ако се интересувате от енергийна ефективност и рационално използване на енергия, това е лабораторията, която непременно трябва да посетите. В нея се извършват научноизследователски изследвания в областта на интензификацията на топлообмена, термодинамичната оптимизация и енергийните изследвания на соларотермични панели. Участващ учен: доц. д-р Христо Недев.

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Интелигентни системи за безопасност

Сграда „Баждар“, Корпус 2, Лаборатория 2217

Какви системи следят за охраната и контрола в училищата, вкъщи и на работното ни място? Как работят те? В Лаборатория „Осигурителна техника“ ще научите какво представляват съвременните системи за видеонаблюдение, сигнално-охранителната дейност, контролът на достъп и пожароизвестяването. Участващи учени: доц. д-р Станимир Садинов и гл. ас. д-р инж. Красен Ангелов.

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Електрически апарати за защита и управление при електромобили, асансьори и фотоволтаични системи

Сграда „Баждар“, Корпус 2, Лаборатория 2704

Посетителите ще се запознаят с електрически апарати за защита и управление на хидравличен и електрически асансьор, електромобил и фотоволтаична следяща система, както и със съвременните тенденции в задвижването и управлението на електромобилите. Участващи учени: доц. д-р Пламен Цанков и инж. Милко Йовчев.

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Осветителна и инсталационна техника

Сграда „Баждар“, Корпус 2, Лаборатория 2604

Какви са технологиите на производство на LED лампи? Как да изберем най-подходящия тип LED лампа? Какво е „опасна синя светлина“ и как влияе осветлението върху активността ни? За видовете светлинни източници и приложението им разказват доц. д-р Пламен Цанков и инж. Милко Йовчев.

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Фотоволтаични системи. Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Ректорат, Лаборатория 3409

Кои са най-популярните екологични методи за производство на електрическа енергия? Възможно ли е сами да си осигурим електрическа енергия, която да захранва дома и преносимите ни устройства? Научете повече за фотоволтаичните системи и вижте демонстрации на устройства и системи за получаване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Участващи учени: доц. д-р Пламен Цанков и инж. Милко Йовчев.

 

14:00 – 18:00 Лаборатория REFRESH: Роботиката и автоматиката

Ректорат, етаж 3, зали 3315 и 3314

В Лабораторията по индустриални роботи ще бъде показана работата на индустриален робот FANUC LR Mate 200iD. В Лабораторията по индустриална автоматизация ще бъдат демонстрирани симулационни макети на системи за автоматизация, включително транспортна лента, по която се движи детайл; обработващ център, който разпознава пускането на детайл в него; сортираща машина, която чрез сензори разпознава различни детайли и ги придвижва и сортира автоматично; транспортна система с подемник и макет на радар, който се управлява в ръчен или автоматичен режим. Участващ учен: доц. д-р Драгомир Чантов.

 

18:00 – 20:00 Магия REFRESH: Щанд с демонстрации

Библиотеката на ТУ-Габрово

 

  1. Мобилни роботи

Ще бъдат представени четири мобилни робота: верижен робот Lego, управляван по Wi-Fi с мобилен телефон; колесен робот Lego, движещ се по разчертана линия; колесен робот Lego, задвижван чрез пляскане с ръце и верижен робот с камера Spy Tank, който се управлява с телефон и позволява наблюдение в реално време на картината от камерата;

  1. Светодиодно фоново осветление за светлинни ефекти в мултимедийни системи

Демонстрационният модел представя интерактивно светодиодно фоново осветление, което създава динамични светлинни ефекти на базата на изображение, генерирано от мултимедиен проектор;

  1. Система за производство на електрическа енергия чрез водородна горивна клетка

Вижте напълно функционираща установка за производство на електрическа енергия, включваща фотоволтаичен панел, електролизатор, водородна горивна клетка и товаров модул;

  1. Светодиодни (LED) лампи

Представяне на различни типове LED лампи с възможност за сравнение и изменение на цветовите им характеристики, както и на съвременен оранжериен LED осветител за отглеждане на растения на закрито без слънчева светлина;

  1. Фотоволтаична следяща система

Демонстрация на възобновяем енергиен източник, приложим за производство на електрическа енергия от слънчевата радиация. Системата има възможност да следи движението на Слънцето.

 

Участващи лектори: доц. д-р Драгомир Чантов, доц. д-р Пламен Цанков, доц. д-р Станимир Садинов, инж. Милко Йовчев и гл. ас. д-р инж. Красен Ангелов.

 

 

Музей ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА

 

17:00  Магия REFRESH: Безплатна прожекция на детския игрален филм „Случаят Кюри“

Тони е прилежен ученик, запален по науката, който мечтае да стане велик учен. Детската му стая наподобява лаборатория, а опитната си мишка е кръстил на световноизвестната жена-учен Мария Кюри. Но… Мария Кюри е отвлечена, а в случая са замесени съседката му Рая и училищният побойник Стефан. За да си получи Мария-Кюри обратно, Тони трябва да се изправи пред множество предизвикателства.

 

Заповядайте на безплатна прожекция на най-новия проект на режисьора Андрей Хадживасилев. Филмът е подходящ за деца на възраст 7-12 години. Продължителност 50 минути.