Детски екостационар „Бели брези“

в Природен парк „Витоша“ (мястото е достъпно и с автомобил)

 

14:00 15:30 Наука в града REFRESH: На Витоша

Презентации за интересното и важното в планината от ДПП „Витоша“:

 

  • Заслон 2050 – арх. Андреа Момерин разказва за съдействието на Природен парк „Витоша“ и ентусиазма и труда на доброволците за изграждането на „Заслон 2050“. Планинското съоръжение ще има панели за собствено захранване, безжичен интернет и високи технологии, подчинени на основната му функция – да пази и спасява живот в суровите планински условия.

 

  • Иновации в изследване на бозайниците на Витоша – д-р Никола Дойкин разказва за използването на фотокапани, GPS нашийници за установяване на индивидуалните територии, нощни активности и предпочитани местообитания на животните.

 

  • Какво крият торфищата на Витоша? – Десислава Гюрова разказва за тяхното създаване, уникални характеристики и разпространението им на Витоша.

 

  • Проект „Торбалан“ – Боян Пресолски от „Българска организация на хижите с обсервация“с приказка за Торбалан, който учи децата да събират боклуци и да се радват на чиста природа.

 

15:30 – 19:00 Магия REFRESH: Отворени врати в музея

В Музея на совите ще можете да научите за 10-те вида сови, които се срещат в България.

 

16:00 Магия REFRESH: Поход на Витоша

Посещение на Торфената алея на Офелиите.

 

16:30 (само при хубаво време) Магия REFRESH: Поход на Витоша

При хубаво време в 16:30 часа ще се проведе поход от х. Кумата до „Заслон 2050“, в местност „Три кладенци“ (около 1 час и 30 минути) по пътеката за Черни връх, а подготвени ентусиасти ще могат да останат до тъмно, за да