Европейска нощ на учените в Благоевград

28 септември (петък) 2018

 

Кога   18:30 – 20:00 часа

Къде  ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

18:30 – 20:00 Лаборатория REFRESH: Нощ на отворените врати

Център за съвременни биоинформатични изследвания, Корпус 1, етаж 5, Зала 519

 

Членовете на Центъра за съвременни биоинформатични изследвания ще представят проблемите и задачите, над които работят – нагъване на протеини, математическо и компютърно моделиране на лекарствено-рецепторни взаимодействия, молекулен докинг, математическо моделиране на фармакологичен агонизъм, намиране на оптимални модели и други.

 

Лектори и участници в беседите: проф. д-р Петър Миланов, доц. д-р Татяна Дзимбова, доц. д-р Иван Тренчев, доц. д-р Антон Стоилов, гл. ас. д-р Фатима Сапунджи, гл. ас. д-р Радослав Мавревски, ас. д-р Методи Трайков и преп. Иван Тодорин.