Към съдържанието


БГ Наука!

сп. "Българска Наука" брой 80

 

Юбилейният брой на изданието включва 80 от най-четените разработки на българската академична общност от последното десетилетие.


Изтегли: http://image.nauka.bg/magazine/bg-science80.pdf


ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО!

ЛЯТО 2015


Снимка

Анатомия


 • Трябва да влезете с потребителското си име, за да пишете във форума.
2 отговора на тази тема

#1 bmdiyh

bmdiyh
 • Потребители
 • 12 Мнения:

Публикувано 24 октомври 2009 - 15:38:01

Това са лекции по анатомия от доц. Хинова - раздел кости, основни понятия и превод от латински
Ако някой забележи някакви грешки или несъответствия моля за ЛС. Само за информация лекциите са писани в часовете по анатомия и не са претърпявали никаква редакция.

основни равнини в човешкото тяло
сагитална равнина sagittalis
ляв- sinister
десен-dexter
близо до началото - proximalis
далеч от началото - distalis
среден - medius
близо до средата - medialis
странично - lateralis
фронтална равнина - frontalis
преден - anterior, ventralis
заден – posterior
dorsalis (гръб - dorsum)
трансверзална - transversalis
горен - superior
долен - inferior
външен - externus
вътрешен - internus
повърхностен - superficialis
дълбок - profundus
части на скелета
череп - cranium (cranialis)
шийни прешлени - cervix (cervicalis)
гръден кош - thorax (thoracalis)
гръдна кост - sternum (sternalis)
ребро - costa (costalis) costa, e
прешлен - vertebra, e (vertebralis)
корем - abdomen
таз - pelvis
тазова кост - os cocse
кръстец - sacrum
горен крайник - membrum superius
мишница - brachium
раменна кост - humerus
предмишница - antebrachium
лакетна кост - ulna
лъчева кост - radius
ръка - manus
китка - carpus
длан - metacarpus
пръсти - digiti (digitus)
дланна част - palma manus
гръб на ръката - dorsum manus
долен крайник - membrum inferius
бедро - femur (бедрена кост)
подбедрица - crus
голям пищял - tibia
малък пищял - fibula
крак - pes
кости на ходилото - ossa pedis
задноходилни кости - tarsus (ossa tarsi)
предноходилна част - metatarsus пръсти - digiti
основни термини в остеологията
прешлен - vertebra
тяло - corpus
глава - caput
шийка - collum
отвор - foramen (foramina мн. ч.)
израстък - processus (мн. ч.)
повърхност - facies
става - articulatio (articularis прил.)
бразда - sulcus
костна изпъкналост - tuberculum
tuber - по-силно изразена изпъкналост
ямка - fovea, fossa, e (мн. ч.)
канал - canalis
дъга - arcus
изреска - incisura
връх - apex
зъб - dens
макара – trohlea
Гръбначен стълб
Columna vertebralis – гръбначен стълб
Lordosis – извивка на пред шийна, ломбална
Cifosis – извивка на зад гръдна и тазова
Scoliosis – патологична извивка
Vertebre cervicales – шийни прешлени 7
Vertebre toracice (toracales) – гръдни прешлени 12
Vertebre lombales – поясни прешлени (ломбални) 5
Vertebre sacrales – сакрални прешлени (срастнали) 5
os sacrum – кръстцова кост
Os coxigis – опашна кост
Общо устройство на прешлените
Corpus vertebre – тало на прешлена (механична функция)
Защитна функция
Foramen vertebrale - отвор
Arcus vertebrale – дъга на прешлена
Pediculus vertebrale – крачета свързващи arcus с corpus
Двигателна функция
Foramen intervertebrale – междупрешленови отвори
Processus articularis – ставни израстаци (superior, inferior)
Processus transfersus – напречен израстък
Processus spinosus – бодилест израстъй (костен ориентир)

Шийни прешлени
Също общо устройство.
Processus costarius – рудиментарно ребро, сраства с processus transfersus (processus costotrasfersarius)
Foramen processi transfersi – отвор (foramen trasfersarlium)
Arteria vertebralis – във foramen processi transfersi
Processus spinosus e раздвоен, без седмия шиен (vertebra prominens)
Atlas няма тяло, има още една дъга бразда за arterie vertebralis (sulcus arterie vertebralis)
Fovea dentis – ямка за зъба на axis
Acsis (epistrofeus) – две тела второто dens acsis заляга във fovea dentis
Vertebra prominens – 7-ми шиен прешлен
Гръдни прешлени
Общо устройство.
Място на залавяне на ребрата дава отпечатък на съответния гръден прешлен. Ямки на телата на прешлените, където се хващат реброто и се наричат fovea costalis superior и inferior.
1, 11 и 12 ребра се хващат за тялото на прешлена.
Ломбални прешлени Общо устройство.
На ломбалните прешлени рудиментарното ребро е толкова голямо. Processus costarius
Processus accesorius – добавъчен израстък
Processus mamillaris – сисовиден израстък
Sacrum
Местата на свързване на телата на сакралните прешлени образуват напречни линии (linea transferse).
Promontorium – първия прешлен се вдава в кухината на малкия таз ако се вдава много-мъжки ако не се вдава-женски.
Basis sacralis
Apex sacralis
Facies pelvina – Повърхност към вътрешността на таза
Facies dorsalis – Повърхност към гърба
Formania sacralia pelvina – предни дупки на sacrum
Foramina sacralia dorsalia – задни дупки на sacrum
Canalis sacralis – продължение на canalis vertebralis
Facies auricularis – ставна повърхност на auricularis
Crista sacralis mediana – гребен на sacrum Crista sacralis intermedia – гребен от ставните израстаци
Crista sacralis lateralis - гребен от напречните израстъци
Hiatus – отвор на канал (долен)
Опашна кост Os coccygis
Само първия опашен прешлен има общата характеристика на прешлените, останалите прешлени са представени само от тела.
Коста е изградена от много тъкани, основната тъкан на коста е костната тъкан

Ossa mixta – към неправилните кости спадат пневматизирани кости, четири чифта – има две функции, едната е механична – осигурява максимална здравина при минимално тегло, фонетична функция – резонатори на въздуха, формират характерния тембър на човека.
Първично грубо влакнестта мезенхимна тъкан
Помощни образувания на костите – периост е свързан с коста чрена влакна на шарпей, ендост е разположен по вътрешната част на каналите на дългите кости, cartilago articulartis (ставен хрущял) той покрива ставните повърхности, и няма кръвоносни съдове, костен мозък
Sphenoidale, frontale, maxila, etmoidale
Thorax, costa, sternum,
Manubrium, corpus, csifuideus, много добре изразена костна кухина
Facies articularis capitis costae
I, XI, XII ребра нямат crista capitis costae
Кости на горен крайник
Scapula – margo superior, medialis, lateralis, angulus superior, inferior, lateralis, facies costalis, dorsalis,
Fossa subscapularis – ямка под лопатката
Spina scapule завършва с латерално acromion
Пред acromiun се намира клюновиден изрястък processus coracoideus
Facies articularis acromii – ставна повърхност на acromion за свързване със scapulata
Cavitas glenoidalis – ставна ямка за caput humeri
Olecranom – лакетен израсът
Processus coronoideus – венечен израстък
Caput radii заляга върху incisura radialis ulnea
Caput ulne заляга върху incisura ulnaris radii
Ossa carpi
проксимална редица
Оs scaphuideum – ладиевидна кост
Os lunatum – полулунна кост
Os triquetrum – тристенно призматична кост Os pisiforme – граховидна кост
Дистална редица
Os trapezium – трапецна кост
Os trapezuideum - трапецовидна
Os capitatum – главеста
Оs hamatum - кукеста
Кости на долен крайник
Os cocse
Оs ilium – хълбочна косат
Os pubis – срамна
Os ischii – седалищна
До 16 годишна възраст са свързани хрущялно, след това се вкостяват.
OS ILIUM
Corpus iliaca – тяло
Ala iliaca – крило
Fossa iliacata – предна повърхност
Facies gluteae – задна повърхност
гребени
Linea gluteae anterior
Linea gluteae posterior
Linea gluteae inferior
Crista iliaca – гребен
Spina iliaca anterior superior – горно предно хълбочно бодило
Spina iliaca anterior inferior – долно ...
Spina iliaca posterior superior – горно задно ...
Spina iliaca posterior inferior – долно ...
Linea arcuata – дъговидно гребене
Eminencia iliopubica – изпъкналост под linea arcuata
Чрез facies auricularis os ilium се свързва с sacrum
Tuberozitas iliaca
OS PUBIS
Corpus ossis pubis
Ramus superior ossis pubis – горен клон
Ramus inferior ossis pubis -
Pecten ossis pubis – гребен върху горния клон
OS ISCHII
Corpus ossis ischii
Ramus ossis ischii
Tuber ischiadicum – седалищна върга
Spina ischiadicum – над въргата бодило
Incisura ischiadica maior – голяма седалищна изрезка
Incisura ischiadicum minor - малка
Foramen obturatum – затулящ отвор
FEMUR
Caput femoris Collum femoris
Trohanter major – голяма изпъкналост Trohanter minor - малка изпъкналост
Crista intertrohanterica - гребен отзад
Linea intertrohanterica – гребен отпред
Гладка предна повърхност, задната - грапава
Linea aspera – грапав гребен, отзад
С две устрни :
Labium mediale lineae asperae
Labium laterale lineae asperae
Латералния гребен нагоре продължава в издатина: tuberozitas gluteae за която се залавя големия седалищен мускул
Медиалната устна преминава нагоре в linea pectineae
Отдолу, отзат се намира задколянна повърхност: facies popliteaе
Долната част на костта два кондила: condylus medialis, condylus lateralis, между тях е fossa intercondylaris
Ставна повърхност за залавяне на капачето: facies patelaris
TIBIA
Проксималния край притежава два кондила – condylus medialis et lateralis
С две горни ставни повърхности – facies articularis superior , между тях лежи една издатина eminentia intercondylaris, пред нея и зад не лежат две полета – area intercondylaris anterior et posterior, отпред на проксималния край се намира изпъкналост – tuberozitas tibiae
Тялото има три ръба преден най остър , медиален латерален, - margo anterior, medialis et lateralis
Три повърхности – facies medialis, lateralis et posterior
В дисталния край се намира медиалния глезен – malleolus medialis, латерално се намира incisura fibularis, вдисталния крайния край се намира ставна повърхност за свързване със скочната кост facies articularis inferior
Върху задната повърхност на тибиата се намира гребен наречен lineae musculi solei
FIBULA
на проксималния край caput fibule с връх apex capitis fibule, тялото има три ръба - преденмзаден, медиален (междукостен) – margo anterior, psoterior et medialis
Долния край на костта е malleolus lateralis, зад който се намира ямка fovea malleoli
lateralis
OSSA PEDIS
Tarsus – задноходилни кости
Ossa tarsi
Talus – скочна кост
Calcaneus – петна кост
Os naviculare – ладиевидна
Os cuboideum - кубовидна
Три клиновидни – ossa cuneiformia – mediale, laterale et intermedia, най- голяма е медиалната -> латерална -> интермедиа
ЧЕРЕП
Мозъчен череп
Челна кост – os forntale
Теменна кост – os parietale
Тилна кост – os occipitale
Клиновидна кост – os sphenoidale
Слепоочна кост – os temporale
Решетачна кост – os ethmoidale
OS FRONTALE
Люспа – squama frontale
Tuber frontale
Glabela
Дъга на веждата – arcus superciliaris
Margo supraorbitalis
Foramen supraorbitale
Processus zigumaticus се свързва с os zigumaticum
Очнична част – pars orbitalis тавана на очницата орбита, медиално се обособява гребен spina trohlearis, латерално се намира ямка за слъзната жлеза fovea glandule lacrimalis, има две повърхности горна орбитална и горна церебрална ,
Носна част – pars nasalis медиална се разполага incisura ethmoidalis, в която заляга част от os ethmoidale
OS OCCIPITALE
Squama occipitalis – люспа, две повърхности, на външната повърхност има изпъкналост налечена protoberantia occipitalis exgterna, под нея има гребен наречен crista occipitalis externa, от вътрешната страна се намира protuberantia occipitalis interna под нея crista occipitalis interna, а над нея бразда наречена sulcus sinus sagitalis superios, встрани от prot. Occ. Interna има две бразди sulcus sinus transfersus. Тези образувания образуват фигура с формата на кръст наречена eminentia cruciformis
Pars basilaris – основна част - върху нея се намира изпъкналост tuberculum pharyngeum, отвътре се разполага clivus (улей, свод)
Pars lateralis – чифтна латерална част тези
части заграждат големия тилен отвор, наречен foramen ociipitale magnum, върху нея се намират condylus occipitalis залягащи върху атлас, над тях ямка fossa condylaris с foramen condylare, над кондилите се разполага канал, през който преминава 12-тия черепно-мозъчен нерв nervu hypoglosus – canalis nervi hypoglossi
OS PARIETALE – чифтна
На външната повърхност има добре изразен tuber parietale и foramen prietale, очертват се две линии (гребена) linea temporalis superior et inferior, костта има четири ръба и четири ъгъла
Margo sagitalis –горен
Margo squamosus – долен
Margo frontalis - преден
Margo occipitalis – заден
Angulus frontalis – горен преден
Angulus occipitalis – горен заден
Angulus sphenoidalis – долен преден
Angulus mastoideus – долен заден
OS SPHENOIDALE
има следните части: тяло cospus - ossis sphenoidalis, малко крило - ala minor, голямо крило – ala major, криловиден израсък – processus pterygoideus, тялото има следните повърхности: предна насочена към носната кухина, две странични и задна повърхност, върхо която се намира турското седло (sella turcica), между малкото и голямо крило се загражда fissura orbitalis superior. Повърхностите на ala major са facies cerebralis, facies orbitalis към очницата, facies temporalis, facies maxillaris, facies infratemporalis. Върху голямот крило има три отвора – foramen rotundom, foramen ovale и foramen spinosum. Processus prerygoideus има две пластинки lamina medialis и lamina lateralis, между тях се загражда fossa pterygoidea, в горната му част преминава canalis pterygoideus.
OS TEMPORALE
Squama temporalis - люспа
Pars timpanica – тъпанчева част
Pars petrosa – пирамидна, скалиста част
OS ETHMOIDALE
Lamina cribrosa - хоризонтална пластинка
Lamina prependicularis - перпендикулярна
пластинка
Labirintus ethmoidalis – лабиринт, тен съдържат celule ethmoidalis
Лицев череп
Maxilla – горна челюст
Mandibula – долна челюст
Os nasale – носна кост
Os lacrimale – слъзна кост
Os zygumaticum – яблъчна кост
Vomer – ралник
Os palatinum - небцова кост
Concha nasalis inferior – долна носна мида
Горната и средна носна мида са части на решетачна кост
MAXILLA
Cospuse maxille - тяло намира се голям околоносов синус sinus maxillaris
• Facies anterior – лицева повърхност
o Margo infraorbitalis
o Foramen infraorbitale
o Fossa canina
o Juga alveolare – гребени образуване от корените на зъбите
• Facies orbitalis
• Facies temporalis
• Facies nasalis
Между трите конхи се заграждат трите носови прохото meatus nasi superior, medius et inferior, в които се отварят околоносните синуси
• Sinus maxillaris
• Sin. Sphenoidalis
• Sin. Frontalis
• Celule ethnmoidalis anteriore, media, posterioris – части на лабиринта
Proc. Frontalis – челен израстък
Proc. Zygumaticus - яблъчен изр.
Proc. Alveоlaris – алвеоларен изр.
Proc. Palatinus – изгражда твърдото небце
OS PALATINUM
• Lamina perpenicularis
• Lamina chorisontalis
MANDIBULA
• Corpus mandibulae – proc. alveolaris
• Ramus mandibule
o Proc. Coronoideus – преден
o Incisura mandibulae
o Proc. Condilaris – заден
 Caput mandibulae
 • 0

#2 Venelina

Venelina
 • Потребител
 • 1 Мнения:

Публикувано 01 ноември 2009 - 20:18:04

Zdr!
Mnogo se radvam na publikaciqta ti 6te mi bude ot golqma polza!
No imam nqkoi vuprosi, otnosno pravopisa na nqkoi dumi kato :
coxigis (ne se li pi6e coccygis), vertebra(e), trohlea (trochlea) i dr?
Ne 4e ako sa gre6ki e koi znae kakvo, no vse pak e po-dobre kato 4eta (4etat i dr posetiteli) na saita da zapomnqme pravilnoto izpisvane na dumite.
Blagodarq o6te vednuj!
:)
 • 0

#3 fixxxsers

fixxxsers

  д-р Ч. Черников

 • Глобален Модератор
 • 2770 Мнения:
 • Пол:Мъж
 • Интереси:(не)обикновените неща

Публикувано 01 ноември 2009 - 22:00:47

Добре дошла, Venelina.
Да, coccygis е правилно, както и trochlea, не виждам грешката във vertebra, не знам там какъв е проблема, може би се касае за vertebraе - мн. ч. като "ае" се чете като "е".
Все пак пиши на кирилица.
 • 0

0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни