Към съдържанието


БГ Наука!

сп. "Българска Наука" брой 80

 

Юбилейният брой на изданието включва 80 от най-четените разработки на българската академична общност от последното десетилетие.


Изтегли: http://image.nauka.bg/magazine/bg-science80.pdf


ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО!

ЛЯТО 2015


Снимка

За хипотезата за еврейското предателство на Търново


 • Трябва да влезете с потребителското си име, за да пишете във форума.
368 отговора на тази тема

#81 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 01:13:31

Какво са направили евреите за България?

М. Варшавски (проф. Владимир Владикин)

Вместо предговор

За да съдим за значението на политическата дейност на евреите в България‚ най­напред е необходимо да изучим и да опознаем отечеството си‚ неговите исторически пътища‚ неговите идеали‚ неговите минали и настоящи политически и икономически явления.

След идването на апостолите Павел Варнава на Балканския полуостров‚ България става център и разсадник на православната вяра.

В нейните манастири са се съсредоточили висши възпитателни учреждения‚ подготвящи видни лица за държавна деятелност и пастири за разпространение и закрепване на Христовата вяра.

От всички балкански народи българите особено са се отличавали с усърдие и възприемайки християнската религия‚ стигали дори до фанатизъм.

На това явление е обърнал внимание Синедрионът‚ който винаги се е стремял да унищожи‚ обезсили и насочи на лъжлив път учението на Исуса Христа.

В XVI век членове на Синедриона са били всички венециански евреи - банкери. Благодарение на това‚ че в техни ръце се е намирал капитала‚ те добили в това време голямо значение и сила. Дори турският султан е бил напълно зависим от тях и верен изпълнител на всички заповеди на Синедриона. Но както винаги‚ евреите прокарвали своята политика задкулисно. Те я ръководили‚ а сами оставали в сянка. Тази политика на венецианските банкери­евреи през царуването на Иван Александър е била съдбоносна за България.

Царица Сара и Синедриона

Гръцки и френски литературни източници свидетелствуват‚ че цар Иван Александър е бил женен за еврейката Сара‚ дъщеря на един венециански банкер‚ и че този брак е бил устроен от евреите с единствена цел да отслаби християнската вяра в България‚ населението на която и било напълно предано.

Сара е била таен агент на Синедриона и постепенно подготвяла България за турското робство (Гр. лет. XIV в. т. III. стр. 81). В историята на християнството на Балканите‚ тя изиграла почти същата роля‚ като Попея в Рим само‚ че в друга форма. Нейните наемни агенти‚ със средствата на венецианските търговци‚ разпространявали между народа слухове‚ че Исус Христос е само мит‚ че не е имало никакво Възкресение‚ а че всичко това е измислено от поповете‚ които проповядвайки тази лъжа‚ живеят и се наслаждават за сметка на трудещите се маси (Гр. лет. XIV. в т. III., 92 е Енциклика на Бонифации IX, римски папа).

Злите семена били посеяни и дали плодовете си в скоро време. Постепенно вярата започнала да отслабва‚ появил се разврат‚ пиянство‚ започнал да процъфтява материализма. Развлеченията‚ противни на нравствения дух‚ се поощрявали. Цар Иван Александър бил безсилен да предприеме каквото и да било против жена си‚ понеже зад гърба и стояла злата могъществена сила - Синедриона. Станало е нужда дори той да се помири с разделянето на държавата си на три области‚ което безспорно‚ го е унищожавало‚ но което е било дело на тъмните сили‚ решили да разложат държавата.

Падането на България

На фона на тези тревожни събития‚ в България през XIV в. се появила величавата фигура на патриарх Евтимий. Още като прост монах той проявил неуморна дейност и бързо изкачил стъпалата на националната политическа стълба. Неговата известност растяла и достигала до най­отдалечените ъгли на България‚ и дори извън пределите и. Неговата вяра‚ учението му‚ неговите пламенни речи започнали отново да връщат народа към предишния смирен живот. Евтимий станал опасен противник на еврейското влияние и царица Сара не веднъж се мъчила да го привлече на своя страна. Когато нейните опити не се увенчали с успех‚ тя съобщила това на Синедриона и последният употребил всички сили да клевети праведника за да сведе цялата му деятелност до нула. (Енц. на Урбан VI., римски папа. стр. 4)

Въпреки това‚ Евтимий бърже станал известен по целия Балкански полуостров‚ а цар Иван Александър‚ смятайки го за свой близък съвременник‚ му подарил един манастир‚ гдето Евтимий имал вече пълна възможност да привлича хората към себе си и да влияе върху по­широките маси.

Тогава венецианските банкери­евреи упражнили политически и финансов натиск върху Отоманската империя и за да не допуснат България да се развива по­нататък‚ снабдили Турция с материални средства да води война за да разори православната страна. Изпълнявайки всички нареждания на евреите и ползувайки се от техните услуги‚ Турция на свой ред решила да разшири Отоманската империя за сметка на християнските държави.

Като узнал това‚ византийският император Йоан V Палеолог помолил папа Урбан V да организира в западните християнски владения армия за борба с мохамеданите заплашващи християнството. За да склони папата за това‚ Йоан обещал да съедини близкоизточната църква със западната‚ но помощ от запад не дошла.

По такъв начин България продължавала да бъде застрашена от Отоманската империя‚ подстрекавана от венецианските евреи.

Когато турците се появили за пръв път на Балканския полуостров‚ те заели със съдействието на жената на Иван Александра - Сара‚ Родосто‚ Бая‚ Ески‚ Люле­Бургас‚ Одрин и сключили с България договор‚ който им давал юридическо право да организират в Тракия бойни отряди за по­нататъшни походи в християнските страни‚ а България била задължена да им оказва активна бойна подкрепа.

Сключвайки този неизгоден договор‚ Иван Александър разчитал‚ че апетитът на турците ще бъде задоволен от заетата част‚ и че останалата България ще бъде спасена.

След неговата смърт на престола се качил сина му Иван Шишман. Неизвестно по какви съображения и под чие влияние‚ той се обявил за открит враг на Турция в същото време‚ когато бил съвършено неподготвен да даде отпор на врага‚ подстрекаван от еврейството. Нарушавайки договора сключен от баща му‚ със своя неутралитет той предизвикал‚ а в същото време не се погрижил да потърси съюзници в лицето на Византия и Сърбия‚ които тогава вече воювали с Отоманската империя. Много е възможно това поведение на Иван Шишман да е било предизвикано от таен натиск от стана на еврейстовото чрез посредничеството на майка му Сара с цел да доведе българската държава до прага на неизбежна катастрофа.

За турския султан Мурад този именно неутралитет послужил за основание да изпрати два силни отряда на Тимурташ и Лала­Шахин против България‚ при което първият заел областта между Марица и Черно море‚ а вторият преминал Тракия и се отправил към София. Тогава Шишман бил принуден да преклони глава и пред Мурад‚ да се признае за негов васал и да му даде подарък сестра си хубавата Мара. Такава е била волята на венецианските евреи!...

В 1382 година турците превзели София‚ която им била нужна по стратегически съображения‚ да си отворят път към Сърбия. В 1388 година султан Мурад изпратил 30'000 армия под командата на великия везир Али паша‚ който преминал Стара планина и завладял Провадия‚ Преслав‚ Шумен и Силистра. От този момент съдбата на България била решена от венецианските банкери.

На нейна територия се появили предатели‚ които постепенно придвижили България към прага на петвековното робство. (Енц. на Урбан VI., римски папа‚ стр. 9)

Обсадата на Велико-Търново

Настъпила и 1393 година, която заляла старата столица с невинна християнска кръв. Защитата на Велико­Търново била възложена на патриарх Евтимий‚ понеже цар Иван Шишман по неизвестни съображения напуснал столицата и заминал по посока към София. Историята свидетелствува‚ че патриарх Евтимий е бил по това време велик учител на българската писменост‚ че той е запазил звездата на българската национална култура‚ не угаснала в продължение на петвековното турско иго. Три месеца сбраната тук войска на султана нападала на пристъпи града‚ но храбрите защитници успешно отблъсквали турските пълчища. Султанът дал вече заповед за отстъпление с предложение за мир.

................................................................................
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#82 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 01:14:10

Предателството

С този неуспех не могли да се примирят членовете на Синедриона‚ които били в Бургас‚ и следели изхода на борбата чрез шпионите си. Какво им е оставало да правят? Като се убедили‚ че султанът не е в състояние да сломи търновските защитници без тяхното участие‚ евреите на свой ред дали заповед да се организира колкото се може по­скоро предателство. Намерил се един‚ който бил снабден с всички нужни за тази цел средства‚ включително и копие от султанската заповед за отстъпление.

Този трагичен епизод историците отбелязват само като предание‚ че един неизвестен евреин предал Търново. Този неизвестен евреин‚ който блестящо изпълнил задачата си бил Лазар Коен‚ чийто потомци братя Коен изиграли също такава нечиста роля при Осман Пазвантооглу в 1794­-1807 година...

Лазар Коен‚ получил заповед от членовете на Синедриона‚ проникнал в българската крепост Царевец‚ явил се при патриарх Етимия и по най­подъл начин го уверил‚ че турските войски са изгубили всяка способност да се бият и не ще могат да подновят обсадата на Велико­Търново.

Той казал‚ че силни епидемии са предизвикали паническо бягство в армията на султана‚ той се клел‚ че турците са в ръцете на вече засилилите се отряди на Иван Шишман и че затова султанът вече дал заповед за отстъпление.

За доказателство предателят показал копието от заповедта‚ с което го снабдили евреите - членове на Синедриона. (Гр. лет. XIV век‚ том IV. стр. 216).

А в същото време Лазар Коен през нощта завел до самите стени на града турската войска‚ която се разположила на скрито и чакала сигнал. Подлите и лъжливи сведения създали в целия град радостно оживление. Радостта на уморените защитници не могла да бъде спокойно затаена в сърцето‚ тя се превърнала в страшен рев‚ който не може да се заглуши с нищо. Всички крещели за неочакваното си щастие и спасение‚ а евреинът Коен‚ като Юда Икариотски‚ тихомълком задигнал ключовете от градските врата и ги предал на своя помощник евреина Хасон‚ който възползувайки се от това‚ че цялото население било обхванато от ентусиазъм‚ отворил градските врата и предал ключовете на Челеби Сюлейман.

Жителите на града се били събрали на площада‚ гдето патриарх Евтимий служил благодарствен молебен. Коен дал уговорения сигнал и на 17 юли 1393 година турските войски нахлули през отворените врати в града. (Гр. лет. XIV. век‚ том IV. стр. 318). По това време Град Велико­Търново бил център на внимание в целия Балкански полуостров. Той бил гордост и слава на българския народ‚ а когато нахлули турците‚ благодарение на еврейското предателство‚ града бил подхвърлен на грабеж и насилие и скоро обхванат от пламъци. Турците разорявали и рушели всичко. Патриаршеската църква "Възнесение Христово" била разрушена веднага‚ а благочестивият старец патриарх Евтимий бил заточен. С един замах на еврейската диригентска пръчка‚ започнала сеч и гонение на християните!

На какви страшни избивания и мъчения са били подложени велико­търновските жители‚ ясно се вижда от произведенията на Гр. Цамблак‚ Конст. Костенецик‚ Йосиф Видински и др. Величественият владика Евтимий‚ макар изгонен от Храма‚ не преставал да огражда и утешава с молитвите си жителите на Търново. Безстрашният побелял старец отишъл при султан Баязид и изказал протеста си против извършените зверски насилия. Неговото старческо и благочестиво лице сияело от святост в ореола от сиви коси‚ и смиреният божи слуга смилил жестокото сърце на султана. Баязид дал заповед на войските си да прекратят гоненията на християните. Тази разпоредба не била по духа на еврейските владици‚ и главата на отоманската империя бил принуден да се подчини на исканията на евреите банкери и да се върне незабавно в Константинопол. (Енц. на Урбан VI. римски папа‚ стр. 14) На негово място от Венеция бил командирован най­жестокия садист‚ евреина Челеби Нафталион с щаба му‚ състоящ се от трима евреи: Рахамим Асеов‚ Хаим Йерохам и Давид Леви.

Българската история обаче‚ отбелязва това събитие само с краткото съобщение‚ че на мястото на султана от Константинопол бил изпратен някакъв негов роднина‚ който възобновил избиването на българите с още по­голямо озверение и жестокост. Но как е името му‚ какъв роднина е той на турския двор и кой го е изпратил‚ историята за угода на "богоизбраните" мълчи.

А не е ли смешно да се мисли‚ че името на заместника на султана‚ толкова всесилен по това време‚ не е било известно на историците? Тука неволно ни се представя онази печална действителност‚ която се крие в думите: "Ние си играем с народите като с шахматни фигури‚ а самите оставаме в сянка!..."

Избиването на българската интелигенция

Пристигайки във Велико­Търново‚ Нафталион заповядал незабавно да отделят изтъкнатите търновци начело с патриарх Евтимий и да ги заведат в манастира св. Троица. Когато заповедта му била изпълнена‚ евреинът Нафталион отива в манастира и лично ръководи избиването им. Всички българи християни заклали пред иконата на Спасителя. На всеки доведен на ешафота Нафталион повтарял подигравателно една и съща фраза: "Помоли своя Бог‚ може би той ще те спаси"‚ и тутакси пред лицето на патриарха рязали главите на невинните жертви и вършили всякакви зверства над беззащитния народ. (Лет. XIV. век‚ том 6‚ стр. 452).

Съдбата на патриарх Евтимий

Най­после Нафталион заповядал да доведат и патриарха на ешафота‚ да го поставят над пропастта и да му отсекат главата. Когато поставили благочестивия старец на лобното място‚ той коленичил с вдигнати ръце и високо казал: "Господи Исусе Христе! С радост приемам мъченическата смърт за Тебе! Прости им‚ Господи! И аз ще кажа твоите думи: "Защото те не знаят какво правят!" На палача‚ който бил вдигнал меч над главата на благочестивия старец‚ неочаквано се схванали ръцете от завладелия го необясним страх и той останал да стои с вдигнат меч‚ докато го отвели другите войни‚ а патриарх Евтимий продължавал да се моли. (Лет. XIV век‚ том 6‚ стр. 462‚ Енц. на Бонифаций IX, римски папа). За това необикновено явление съобщили на Нафталиона‚ и последният заповядал да заточат патриарха във велико­търновките катакомби.

Когато го отвеждали от Търново‚ под конвой като престъпник‚ целият народ‚ лишен вече от граждански права‚ чувствувал своето безсилие и в очакване на неизвестната си съдба безутешно ридаел: "Отче! На кого ни оставяш?" От тези отчаяни вопли може да се заключи‚ какво значение е имал Евтимий за целия български народ. Тревогата‚ обхванала тълпата‚ останала без вожд и духовен пастир‚ свидетелствува‚ че тази звезда‚ изгряла над Балканите‚ е била насилствено угасена от вековните врагове на християнството‚ но лъчите и до ден днешен продължават да озаряват славянските земи. Защо тъй жестоко се е отнесъл с владиката Нафталион? Oтговорът е ясен! Затова‚ че патриарх Евтимий посветил целия си живот да събуди у народа безкористни чувства за честно служене на родината.

Не може човек без трепет да си спомни за този велик вожд‚ който с живота си и със смъртта си дал висок пример на свето служене на православната църква. Голготата‚ на която той е бил закаран от враговете на Христа‚ дава ярък пример‚ до каква степен на зверство дохождат евреите при всяко изменение на политическата обстановка!

Според гръцките литературни източници (Лет. XIV век‚ том б‚ стр. 493)‚ Нафталион‚ поругал се над патриарха‚ го заточил във велико­търновските катакомби‚ гдето след продължително гладуване и жестоки изтезания той предал Богу дух‚ а тялото му изгорили (Eнц. на Бон. IX р.п.‚ стр. 18). Българската история се утешава с кратка забележка‚ че патриархът бил изпратен в Бачковския манастир‚ гдето и умрял.

А в действителност каква е била съдбата на този благочестив архипастир? Защо българската история тъй неясно осветява последните дни от живота и смъртта на смирения патриарх? Наистина ли той е умрял в Бачковския манастир? Ние знаем‚ че най­грижливите изследвания на българските летописи не дават положителни резултати. А гръцките и френските източници от XIV век ни довеждат до потресаващи разкрития. Един историк пише: "Мълчание .... пълно мълчание! Никой не чувствува с каква скръб са покрити равнините на Балканите. С дълбока мъка е пропита цялата българска земя‚ и целия ужас е в това‚ че не се намерила ни една душа на българската земя да отбележи истинските виновници на това нещастие!...." (Лет. XIV век‚ том 6‚ стр. 528).

Патриарх Евтимий е влязъл в историята като светъл и ярък лъч‚ озарил със сиянието си мрака. Със силата на своя дух и величието на своя архипастирски подвиг той сплотил българския народ и закрепил у него непоколебимата вяра‚ че рано или късно България ще отхвърли игото на турските читаци‚ докарано и от евреите.

Какво е преживял българският народ в течение на петвековното иго‚ е достатъчно ярко представил Иван Вазов в романа "Под игото". Ние знаем‚ че българинът не е смеел да живее тъй‚ както е искал‚ не е смеел да обича този‚ който му е харесва‚ не смеел да се ползува от благото‚ добито с труд и пот‚ и не е смеел да желае най­необходимото в човешкия живот. И всичко това България е преживяла по милостта на "богоизбраните".

За съжаление‚ както тогава‚ така и днес има елементи‚ които в своята слепота се мъчат да въведат в заблуждение ония синове на родината‚ у които дори петвековното робство не е могло да изтръгне славянско­християнския дух и националния порив. За съжаление‚ и днес още мнозина сляпо оказват пълно съдействие на евреите в тяхната скрита цел да доведат православната страна до окончателно загубване на националността и пълно разрушение на духовните и материални начала. Евреите завладели България‚ станали господари на положението. Ползувайки се с голямо влияние върху турския султан‚ те започнали да прокарват в живота всичко‚ което им било угодно‚ а главно блестящо изпълнявали задачата си по отношение притесняването на християнството‚ за да унищожат по този начин всеки божествен принцип и да подготвят страната за безкрайно робство.

Затова през време на турското владичество евреите умело са си придобили симпатиите на някой българи‚ спечелва ли са ги на своя страна и ползувайки се от техните услуги‚ оказвани им под вида на лъжлив либерализъм‚ заблуждавайки народните маси и ги насъсквали срещу ония‚ които безстрашно проповядвали своите национални идеи. Това явление се наблюдава и сега‚ защото има още много наивници между българите.!...


................................................................................
.

М. Варшавски

Печатница "БОЖИНОВИ" - София, 1933 г.
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#83 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 11:50:19

Харамията,

1/ Продължава да няма доказателство това книжле да е с автор Вл.Владикин!!! Защо му е бил този псевдоним?!

Данните на тая книга в Народната библиотека??

Съдейки по долнопробността на тоя текст, не бих се учудил същата изобщо да не е писана през 30-тте, ами някой да те е подвел днес, в нашето наситено с глупави сензации време.


2/ Попитах за ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИЗВОР, а не за някакви писания от 30-тте години.

Тъй като такъв очевидно няма, за момента тези щури твърдения с нищо не са доказани.

След като не са доказани, а ги твърдиш с такава категоричност, как да оценим това?

Този пост е редактиран от КГ125: 08 февруари 2009 - 11:51:49

 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.

#84 resavsky

resavsky
 • Модератор История
 • 6850 Мнения:
 • Пребиваване:Сърцето на Северна България

Публикувано 08 февруари 2009 - 12:10:50

Някакави доказателства че този Лазар Коен въобще е съществувал?
 • 0

#85 Frujin Assen

Frujin Assen

  Модератор История

 • Глобален Модератор
 • 5754 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 12:26:47

Аз я имам тази книга, наистина е написана в стила на 30те. Истината е че за съжаление в момента е "неполиткоректно" да се говорят лоши неща за евреите. Дали е същвувал и съществува Синедриона е тема на отделен разговор. Сега говорим за Търново. Но пак казвам, писна ми от политкоректност, щом стане въпрос за евреи и всички подскачат. Ако за въпросен предател се спрягаше какъвто и да било освен евреин съм сигурен че реакциите нямаше да са толкова отрицателни, аман вече от криворазбрана толерантност.
 • 0

Слава на Иисуса Христа - Бога наш!
"...защото езикът на селянина му е даден, не - за да плещи, а - за да лиже ботуша на господаря си... и, ако той не лиже господарския ботуш, езикът му следва да бъде изтръгнат!..."
Един е Хофстеде и Минков е негов Пророк , пръв халиф - Алвата , след него - Ник1 и Невски...
Жените са да раждат деца, но истинска любов може да има само между мъже-древногръцка мъдрост

"Не може всички да са началници, някой трябва и да работи"-Деню Маневски

#86 resavsky

resavsky
 • Модератор История
 • 6850 Мнения:
 • Пребиваване:Сърцето на Северна България

Публикувано 08 февруари 2009 - 12:36:34

Фружине кой ти ти говори за "политкоркетност".В момента говорим за историческа коректност.Дай доказателства за Синедриона,Лазар Коен и Ко?
 • 0

#87 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 12:36:50

Политкоректността или неполиткоректността не трябва да имат нищо общо със събития отпреди 600 гоидни. :)
Имаш съвременно издание на книгата или имаш оригинала от 30-тте?
Защото, доколкото познвам стила на Владикин, не ми се връзва нещо тоя текст........

Ако ще се коментират събития отпреди толкова време, това трябва да стане на основание на исторически извор. Никой не го сочи този извор....
 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.

#88 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 12:38:48

Някакави доказателства че този Лазар Коен въобще е съществувал?


Никакви. Още по-малко пък за някакви заговори. До момента има изписани вече колко страници и нито един извор не е посочен. Вместо това съмнителни интерпретации, я съчинени през 30-тте, я през 90-тте.
 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.

#89 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 13:30:27

Харамията,

1/ Продължава да няма доказателство това книжле да е с автор Вл.Владикин!!! Защо му е бил този псевдоним?!

Данните на тая книга в Народната библиотека??

Съдейки по долнопробността на тоя текст, не бих се учудил същата изобщо да не е писана през 30-тте, ами някой да те е подвел днес, в нашето наситено с глупави сензации време.


2/ Попитах за ИСТОРИЧЕСКИЯТ ИЗВОР, а не за някакви писания от 30-тте години.

Тъй като такъв очевидно няма, за момента тези щури твърдения с нищо не са доказани.

След като не са доказани, а ги твърдиш с такава категоричност, как да оценим това?


Извинявай, имаш вид на интелигентен човек, а ми задаваш (може би преднамерено?!?) наивни въпроси! Я си отговори защо някои автори пишат под псевдоним; нещо за лична сигурност чувал ли си :lightbulb: ?!? Проф. Владикин е автора и това сега може да се каже, защото човекът е починал отдавна - един истински българин, като Ботев, Раковски, Паисий и Левски! "Книжлето" както любезно се изказа, е изключително като анализ и факти и е подкрепено с точните източници (заглавие, том, страница); я виж внимателно там - взри се и ще видиш източниците (те са няколко). Тази книга няма да я откриеш в Народната библиотека, както и хиляди други, които просто са унищожени от комунистите след 1944 г. по специален списък (да си чувал за този списък; аз имам части от него!). Забрави ли кои бяха съветниците на тиранина Тодор Живков; аз съм живял в това време и знам?!?...... :hmmm:
Нещата са си доказани, защото освен книгата на Владикин, съществуват още множество други извори и книги! За сектата на жидовстващите и царица Сара-Теодора и делата им можеш да прочетеш и в официалната многотомна история на България издание на БАН (там са посочени и съответните извори - Цамблак, патриарх Евтимий, руски летописи и др.). Народната памет също не подценявай и прочети стихотворението на Иван Вазов "Жидов гроб" - ще ти стане ясно всичко, а и Вазов не е кой да е, нали - трудна кост за преглъщане (за това някои го извадиха от учебниците на учениците; чаткаш ли или още трябва да ти се обяснява :vertag: :lightbulb: )!?!
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#90 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 13:42:08

Фружине кой ти ти говори за "политкоркетност".В момента говорим за историческа коректност.Дай доказателства за Синедриона,Лазар Коен и Ко?


Слушай дай ми някакви сериозни доказателства, че не си зомбиран от медиите под контрол?!? Гледаш ли редовно телевизия, четеш ли вестници; по кои учебници си учил; какво друго правиш за духовното си израстване?!?....... :smokeing: :head_hurts_kr: :crazy_pilot: Приятелю доказателствата са около нас - огледай се и ще ги видиш! :lightbulb:
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#91 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 13:44:59

Някакави доказателства че този Лазар Коен въобще е съществувал?


Никакви. Още по-малко пък за някакви заговори. До момента има изписани вече колко страници и нито един извор не е посочен. Вместо това съмнителни интерпретации, я съчинени през 30-тте, я през 90-тте.


Очевидно ще ти трябват по-сериозни лупи на очилата; сори! Това ми е "най-мекия брус"!!!..... :head_hurts_kr: Даже ми се струва, че просто си търсите повод да закриете темата! Ако това стане ще си имам едно наум! :hmmm:
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#92 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 13:48:13

Аз я имам тази книга, наистина е написана в стила на 30те. Истината е че за съжаление в момента е "неполиткоректно" да се говорят лоши неща за евреите. Дали е същвувал и съществува Синедриона е тема на отделен разговор. Сега говорим за Търново. Но пак казвам, писна ми от политкоректност, щом стане въпрос за евреи и всички подскачат. Ако за въпросен предател се спрягаше какъвто и да било освен евреин съм сигурен че реакциите нямаше да са толкова отрицателни, аман вече от криворазбрана толерантност.


:good: :good: :good:

Бих искал да чуя и мнението на Рицаря, защото ми се струва, че ще извади някои факти и аргументи - той има доста богата библиотека! :book:
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#93 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 13:49:08

Ако някой искаше да закрива темата, досега да е сторено. Какво им е преднамереното на въпросите:
1/ Къде е оригиналът на изданието от 30-тте?
2/ Къде е доказателството това да е писано от Владикин (професор по конституционно право в реалността)?
3/ Къде е хрониката, извора, първичния материал?

Прости въпроси. А ти - медии, зомби, едно на ум, две на ум. Историческа коректност малко се иска.
 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.

#94 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 13:54:36

Ако някой искаше да закрива темата, досега да е сторено. Какво им е преднамереното на въпросите:
1/ Къде е оригиналът на изданието от 30-тте?

ЩЕ ПОПИТАМ ИЗДАТЕЛЯ, ТЪЙ КАТО ЛИЧНО ГО ПОЗНАВАМ!

2/ Къде е доказателството това да е писано от Владикин (професор по конституционно право в реалността)?

ИНФОРМАЦИЯТА Е ОТ ДОСТОВЕРЕН ИЗТОЧНИК; АЗ ГАРАНТИРАМ! а АЗ СЪЩО НЕ СЪМ КОЙ ДА Е; ВЪПРЕКИ ЧЕ НЕ МЕ ПОЗНАВАТЕ!

3/ Къде е хрониката, извора, първичния материал?

ПОСОЧЕНИ СА НЯКОЛКО В САМАТА КНИГА; ВИЖ ПО-ГОРЕ!!!

Прости въпроси. А ти - медии, зомби, едно на ум, две на ум. Историческа коректност малко се иска.


Сигурно пак ще си недоволен, но нали знаеш че не може да се угоди на всички! :smokeing:
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#95 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 14:00:58

Проф. Владикин е автора и това сега може да се каже, защото човекът е починал отдавна - един истински българин, като Ботев, Раковски, Паисий и Левски! "Книжлето" както любезно се изказа, е изключително като анализ и факти и е подкрепено с точните източници (заглавие, том, страница); я виж внимателно там - взри се и ще видиш източниците (те са няколко).

Тази книга няма да я откриеш в Народната библиотека, както и хиляди други, които просто са унищожени от комунистите след 1944 г. по специален списък (да си чувал за този списък; аз имам части от него!). Забрави ли кои бяха съветниците на тиранина Тодор Живков; аз съм живял в това време и знам?!?...... :hmmm:
Нещата са си доказани, защото освен книгата на Владикин, съществуват още множество други извори и книги! За сектата на жидовстващите и царица Сара-Теодора и делата им можеш да прочетеш и в официалната многотомна история на България издание на БАН (там са посочени и съответните извори - Цамблак, патриарх Евтимий, руски летописи и др.). Народната памет също не подценявай и прочети стихотворението на Иван Вазов "Жидов гроб" - ще ти стане ясно всичко, а и Вазов не е кой да е, нали - трудна кост за преглъщане (за това някои го извадиха от учебниците на учениците; чаткаш ли или още трябва да ти се обяснява :vertag: :lightbulb: )!?!


А сектата на адамитите и тя ли е създадена от Сара, или от някой друг?
А исихазмът, който отнесе българския елит на седмото небе, докато турците идваха?
А останалите десетки секти, знаци и симптоми на тоталния български разпад от това време?

За Сара - Теодора се знае, но как се стига до изводите, никой не знае!

Хубаво, но как като не сме виждали нещо и е унищожено, можем да градим на него цяла теория?!
 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.

#96 Василий ІІ

Василий ІІ
 • Потребител
 • 44 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 14:02:39

Струва ми се, че няма достатъчно безспорни доказателства, че евреите са помогнали за унищожаването на Второто Българско царство. Този откъс от книга ми звучи повече като свободна интерпретация.
 • 0

#97 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 14:03:15

Ако някой искаше да закрива темата, досега да е сторено. Какво им е преднамереното на въпросите:
1/ Къде е оригиналът на изданието от 30-тте?
2/ Къде е доказателството това да е писано от Владикин (професор по конституционно право в реалността)?
3/ Къде е хрониката, извора, първичния материал?

Прости въпроси. А ти - медии, зомби, едно на ум, две на ум. Историческа коректност малко се иска.


"Гръцките извори" за българската история и латинските извори, които е ползвал Владикин са различни от орязаните и редактирани от комунистите такива, късни издания които са в Народната билиотека! И не се вкопчвайте за конкретното издание, а вижте и другите, които ви посочих, включително официалната 8 томна "История на България" издание на БАН! Дори и в официалните комунистически източници и в еврейските книги има достатъчно информация по въпроса. Човек трябва зад отделното дърво да вижда и гората, ако има някакви претенции на анализатор и изследовател!
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#98 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 14:04:37

И оригиналите ли са унищожени и къде са доказателствата за това?
 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.

#99 Харамията

Харамията
 • Потребител
 • 389 Мнения:

Публикувано 08 февруари 2009 - 14:07:29

Хубаво, но как като не сме виждали нещо и е унищожено, можем да градим на него цяла теория?!


Всичко не е унищожено - нещата започнаха да излизат наяве и всичко ще излезе постепенно! Има частни библиотеки с традиции - ти чувал ли си за тях?!? В църковните архиви и библиотеки също е запазена и "консервирана" доста информация, която я няма никъде другаде. Ще качим и тук едно-друго, когато му дойде времето! :book:
 • 0
"Като не щеш мира - на ти секира!" кан Крум

#100 КГ125

КГ125

  Администратор

 • Глобален Модератор
 • 28050 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 08 февруари 2009 - 14:09:29

Добре, но дотогава не твърдете са такава категоричност такива стройни и фундаментални теории.
 • 0
Кто в армии служил, тот в церкви не смеется.

Чака ни разшифровка, Уотсън! И нека всички британски египтолози ми завидят!

Мислете бързо, съдете бавно.
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни