Към съдържанието


БГ Наука!

сп. "Българска Наука" брой 80

 

Юбилейният брой на изданието включва 80 от най-четените разработки на българската академична общност от последното десетилетие.


Изтегли: http://image.nauka.bg/magazine/bg-science80.pdf


ИЗТЕГЛИ БЕЗПЛАТНО!

ЛЯТО 2015


Снимка

Процеси и апарати в химическата промишленост


 • Трябва да влезете с потребителското си име, за да пишете във форума.
2 отговора на тази тема

#1 ROCK

ROCK

  Модератор - Химия

 • Модератор Химия
 • 397 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 02 март 2007 - 16:02:32

Моля не пишете мнения тук !

Този пост е редактиран от ROCK: 10 октомври 2010 - 22:49:25

 • 1

#2 ROCK

ROCK

  Модератор - Химия

 • Модератор Химия
 • 397 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 02 март 2007 - 19:01:43

ТЕМА 1

Класификация

В дисциплината процеси а апарати се изучават основните закономерности т.е закони на които се подчиняват използваните в химическата перомишленост видиве процеси и оразмеряването на апаратите я които се провеждат тези процеси.

I.Използваните в химическата промишленост процеси са:

1. Хидростатични процеси.

Къмтези процеси спадат процесите -- транспортиране на газове и течности, компримитане(сгъстяване) на газове, разбъркване на течности, хидромеханични процеси на разделяне на хетерогенни смеси(утаяване, филтруване, центрофугиране).
Това са процесте които се подчиняват на законите за движение на газове и течности. Тъй като я практиката газовете се движат със скорости много по-ниски от скороста на звука то е прието газовете и течностите да се обединят от наименованието флуид(поток).

2.Топлообменни процеси.

Към тях спадат процесите -- нагряване, охлаждане, кондензация и кипене. Движещата сила на тези процеси е разликата в температурите между две тела а по-често между два флуида. Това са процеси които се подчиняват на законите на топлопренасянето.

3.Масообменни процеси(Масопеносни процеси).

Тези видове процеси в основата на които стои дифузията още се наричат дифузионни процеси. Движещата сила на тезипроцеси е разликата в концентрацията в едната или другата фаза. Към тази група процеси спадат процесите: дестилация, ректификация, Абсорция, Адсорция, сушене и екстракция.

4.Химически процеси (реакционни птоцеси).

Процеси които се подчиняват на законите на химическата кинетика.

5.Механични процеси.

Подчиняват се на законите на механиката. Към тях спадат процесите -- Раздробяване, смилане, сортиране.


II.Основни свойства на флуидите.

Свойство на флуидите което е мярка за тяхната инертност когато се намират в състояние на покой.

* Масана флуид -- [m]si = kg

[G] = m.g = [kg . m/s2] = 1 N

мярка за сила в система SI - N (Нютон)[/u]

*Плътност -- (ро) = m/V = kg/m3

(ро) = f (t,p)

За течности плътноста((ро)) слабо се влияе от температурата а не се влияе от налягането - несвиваема тчност.

ПЛЪТНОСТА НА КОЙТО И ДА Е ГАЗ ИЛИ ЗАЗОВА СМЕС МОЖЕ ДА СЕ ОПРДЕЛИ ПО УРАВНЕНИЕТО НА МЕНДЕЛЕЕВ-КЛАПЕЙРОН:

г(роr) = 0(ро нулево) = R.T0/P0 = M/22,4 . pT0 / P0.T, kg/m3(ро нулево) -- Плътност при нормални условия

P0 - 760 пп Hg стълб сила (10,13.104 Pa)

T0 - 273,15 K (келвина)

Р' - абсолютно налягане на газа


*Вискозитет

Свойството на флуида което се появаява само тогава когато той е в движение и е мярка да т.нар. сили на вътрешно триене (вискозитетни сили). В съответствие в т.нар солест модел риемем, че една течност се състои от отделни слоеве всеки от които е с площ (F), които се намират на разтъояние един от друг dn приложената към най-горния слой на потока сила Р то дадения слой ще се шредвижи със скорост w в резултат на силите на вътрешно триене ще се предвижва с по-малка скорост (w-dw) T.e в резултата на т.хар. визкозитетини сили на триене всеки междинен слой от потока се намира под ускоряващото въдействие на от по гоедия слой от него и бъзбавящото действие от по-долния слой.
Според закона на Нютон силата S ще бъде пропорционална на площа F и скоростния градиент dw/dn. Скоростния градиент представлява изменението на скороста в посока перпендикулярна на движещият се поток между две повърхности отстоящи на разстояние dn една от друга.
S = - (мю) F . dw/dn -- сила на триене.
(мю) - Коефициент на пропорционалност (Коефициент на динамичност).
Знака минус в това уравнение показва, че силата на триене е противоположна на външните сили.
Дименсия на (мю)
[(мю) = S/F.dw/dn=[N.s/m2]Sn = Pa . s
1cP = 10-3 Pa.s

*Налягане

Всички флуиди притежават свойството да упражняват налягане както бърху дъното и стените на тръбопровод и апарати но така и върху потопени в тях тела. Върху всяко потопено тяло ( делта F) действат два вида сили -- Повърхностни (външни-Р0) и вътрешни (обемни Р). Сумата от тези две сили е т.нар. средно налягане което действа бърху потопеното тяло делта F.
Когато границата на това отношение при условие, че делта F--> 0 ни оипределя хидростатичното налягане Pxc
P=P/F[N/m2]Si = 1Pa.

*Идеална течност

Течност в която отсъстват сили на вътрешно триене и е напълно несвиваема.

(мю) = 0
(ро) = const
(po) +- f(t,p) не е функция на t и p

Прикачени файлове


Този пост е редактиран от ROCK: 11 март 2007 - 17:28:33

 • 1

#3 ROCK

ROCK

  Модератор - Химия

 • Модератор Химия
 • 397 Мнения:
 • Пол:Мъж

Публикувано 04 март 2007 - 17:10:36

ОСНОВНИ ЕДИНИЦИ В СИСТЕМА SI

Прикачени файлове


 • 1
0 потребител(и) четат тази тема

0 потребители, 0 гости, 0 анонимни