Икономика Общи 

Правен статут на фирмата

Автор: Катя Еремиева   Търговец по смисъла на закона е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва търговска дейност. Търговецът се определя по три признака: Да е физическо или юридическо лице – това означава, че трябва да е субект на гражданското право, т. е. да може да придобива права и задължения. Освен правоспособност, търговецът трябва да притежава и дееспособност, т. е. възможност със собствени сили да придобива права и задължения. Да извършва търговска дейност. Законът посочва десет групи дейности, извършването на която и да е от тях определя…

Read More
Икономика Общи 

Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“

Провокирани от значителните промени в индустриалното производство и икономическите процеси, предизвикани от бързоразвиващите се цифрови технологии, Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, катедра „Икономикс” на Университета за национално и световно стопанство и Икономическият институт на Българската академия на науките организират съвместно Международна научна конференция „Икономически и управленски политики и предизвикателства: Към индустрия 4.0 – технология или идеология“, която ще се проведе на 29-30 септември 2017 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В официалното откриване на форума на 29 септември 2017 г. от 9:30 ч. в Аулата на Софийския университет “Св. Климент Охридски“ ще вземат участие проф. Анастас…

Read More
Биология Икономика Общи 

От архива: Според изследване легализирането на търговията със слонова кост няма да спаси слоновете

Дали законното убиване на слонове е най-добрият начин да ги спасим? Спорната идея беше обсъдена в края на септември 2016 на голяма среща за опазване на видовете, която се проведе в Южна Африка, където богатите на слонове африкански страни отново дадоха тласък на идеята за отхвърлянето на продължителната глобална забрана за търговия със слонова кост и замяната ѝ с ограничена легална търговия на бивни, взети от внимателно управлявани популации на слонове. Има спорове, че законната търговия ще подбива бракониерството, което изтощава стадата и ще осигури финансово поощрение за опазването им….

Read More
100 лица зад българската наука Икономика Интервю 

Интервю с Божидар Иванов: Без наука, бъдещето на страната е несигурно

  Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Божидар Иванов и съм доцент в Институт по аграрна икономика, съкратено ИАИ. В Института съм от средата на 2005 година и работя там вече 12 години. Завършил съм висше образование в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Аграрна икономика” и след това съм завършил докторантура в Университета „Кюшу” – Япония, отново катедра „Аграрна икономика” и по-специално в лаборатория „Управление на земеделски стопанства и развитие на селските райони. Имал съм щастието да специализирам на различни места, в различни Университети, да…

Read More
Икономика Общи 

Връзка между маркетинга и икономическата теория

Лиляна Иванова Сиракова Докторант в Русенски университет „Ангел Кънчев”   “Вярвам, че маркетингът е част от икономиката и че допълва и обогатява икономическата теория.”- заявява бащата на маркетинга – проф. Филип Котлър. [15 ] Резюме Маркетингът е наука, непосредствено свързана с проявлението й в условията на цялостния икономически процес в дадена бизнес организация,  без която в съвременната пазарна икономика би било невъзможно да се постигне траен пазарен успех. Чрез маркетинга става възможно да се балансира разнообразието от цели на организацията, които имат неизменно икономически характер, и нуждите на клиентите в…

Read More
Икономика Психология 

Системата „хауала“ като типология за изпиране на пари и финансиране на тероризма и радикализма

Автор: д-р Гергана Йорданова   II част На пръв поглед е трудно да бъде направено ясно разграничение между законни и незаконни Хауала транзакции от гледна точка на легитимността на произхода на паричните средства, обект на трансфериране и тяхното предназначение. Ето защо във финансовата теория и практика на Индия и Пакистан, а в последствие – и в целия свят, се разграничават условно два типа транзакции на Хауала пазара: „бяла Хауала“ и „черна Хауала“. Като „бяла Хауала“ се класифицират всички законни операции на прехвърляне на парични средства между свързани помежду си лица, които…

Read More