Вие сте тук
Материали - нощ на учените 

София Тех Парк – Първият научно технологичен парк в България

„София Тех Парк“ АД е дружество собственост на Министерството на икономиката, което е ангажирано със създаването и управлението на първия научно-технологичен парк в България. Изграждането на научно-технологичния парк е резултат от широкомащабен проект, стартиран през 2012 г. от „София Тех Парк“ АД и финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Основната му цел е да увеличи иновационния капацитет на Република България, като улесни обмена на знания и опит между академичните среди и бизнеса и подпомогне развитието на иновативни стартиращи компании. Паркът ще създаде среда, в която ще…

Прочети още
Материали - нощ на учените 

„Център за изследване и анализи“ (ЦИА)

„Център за изследване и анализи“ (ЦИА) е сдружение с нестопанска цел, извършващо дейности в обществена полза. Мисията на ЦИА е да анализира перспективите и да консултира научни колективи и институции, работещи в сферата на българското образование и наука за интегрирането им в европейското научно и образователно пространство. Сдружението осъществява контакти с национални и международни университети, научно-изследователски центрове и организации в областта на образованието, науката и иновациите. ЦИА е партньор на различни държавни институции при изпълнението на международни и национални проекти и мрежи като SEE Science, ECSITE и OBSERVAL-Net.    Дейности:…

Прочети още
Материали - нощ на учените 

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив е важен образователен и научен център в областта на хранителната наука и технология. Единствен на Балканския полуостров, с над 60 годишен опит в организиране и провеждане на обучение. Мисията и целите на УХТ винаги са предлагали решения на национални проблеми, свързани с развитието на хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите, храненето и туризма, както и индустриалния мениджмънт, икономиката на хранителната индустрия, топлотехниката, компютърните системи и технологии, машиностроенето и автоматизацията  на производството.  УХТ предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на хранителните технологии, биотехнологиите, икономиката, туризма,…

Прочети още
Материали - нощ на учените 

Aгробиоинститут – гр. София

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Агробиоинститутът (АБИ) е създаден през 2000 г. и е правоприемник на Централната лаборатория по молекулярна генетика и генетична биотехнология (генно инженерство) към Селскостопанска академия, със седалище Костинброд, създадена през 1985 г. АБИ е единственият в страната институт, чиято дейност се ръководи от Международен консултативен съвет (МКС). Агробиоинститут (АБИ) е организация към Селскостопанска Академия, Министерство на земеделието и храните, за научни изследвания, приложна, обслужваща и спомагателна дейност в областта на земеделието. АБИ осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна политика, като: •Фундаментални и научно-приложни изследвания…

Прочети още

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close