Вие сте тук
100 лица зад българската наука Интервю Физика 

Интервю с Богдан Димитров, асистент в Института по ядрени изследвания, БАН

Г-н Димитров, Вие сте посветили огромна част от научните си изследвания на различни проблеми на астрофизиката, специализирали сте в Дубна, Русия, световен център, който се слави с натрупания опит, научна компетентност от страна на учените си; публикували сте най-вече в чужбина, и то, в реномирани научни издания. Бихте ли разказали на нашите читатели за ключовите моменти, събития и личности, които са белязали научното Ви развитие? Как сте се насочили към този клон на физиката? Най-важното за насочване към определена професия е стремежът към красота, който всеки човек би могъл да…

Прочети още
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Петър Нефтелимов: Бизнесът и науката – ръка за ръка

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Петър Нефтелимов. Родом съм от Павликени, област В. Търново. Уча Биотехнологии в Софийския университет. Сферите ми на интерес са различни. Интересувам се от наука, образование, бизнес проекти, младежки инициативи и креативни начини да разширявам мирогледа си. Голямата ми страст са събитията, независимо на каква тематика. В свободното си време пиша статии за блога си свързани с бизнеса и науката. От скоро пише и теми свързани с Биткойн. Също така към момента съм част от екипа на онлайн медията „Успелите.бг“ – най-голямата…

Прочети още
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Димитър Робертов Димитров: Защо един млад учен избира да работи и да се развива в България

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се д-р инж. Димитър Робертов Димитров. На 29 години съм. През 2015 г. защитих дисертационен труд на тема „Технология за получаване на кашкавал с прилагане на свръхвисокочестотна обработка” в катедра „Технология на млякото и млечните продукти” към Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив. Средното си образование завърших в Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски” – гр. Плевен по специалност „Технология на алкохолните и безалкохолни напитки”. С конкурс през 2015 г. бях назначен на академичната длъжност „асистент” в Институт по…

Прочети още
Credit: Ива Христова-Николова 100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Борис Николов: Удовлетворението от работата е важна предпоставка за успех (не само в науката)

Бихте ли се представили на нашите читатели? Доц. д-р Борис Николов. Ръководител на Българската орнитологическа централа – звено в рамките на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН). Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? ИБЕИ-БАН е най-голямата научно-изследователска институция в България по въпросите на биоразнообразието и екологичните изследвания. Създаден е през 2010 г. вследствие на сливането на Института по зоология, Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология. В рамките на ИБЕИ-БАН Българската орнитологическа централа координира на национално ниво тази част от проучванията…

Прочети още
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю със Сонер Ахмед: Науката крие съкровища

Бихте ли се представили на нашите читатели? Здравейте! Казвам се Сонер Ахмед, на 32 години от град Шумен. Бакалавър съм по „Социални дейности” от ШУ „Епископ К. Преславски” и магистър по „Политология. Дипломация и национална сигурност” от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, както и магистър по „Балканистика” от ШУ „Епископ Константин Преславски”. В настоящия момент съм редовен докторант първа година по специалността Теория и история на културата към БАН.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Представлявам Института по балканистика с Център по тракология „Проф. Ал….

Прочети още
100 лица зад българската наука Биология Интервю НАУКА 

Интервю с Анна Ганева: В науката търпението и последователността са от основно значение

Бихте ли се представили на нашите читатели? Доц. д-р Анна Ганева, Директор.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН. Най-общо може да се каже, че областта, в която е насочена работата на учените от ИБЕИ е биоразнообразието и опазването на природата. По-конкретно част от проучванията са свързани с фундаментални, а друга част с научно-приложни дейности в областта на зоология, ботаника, микология, хидробиология, паразитология, екология, генетика, биотехнологии, консервационна биология, биомониторинг.   Кое Ви запали да се занимавате с науката и…

Прочети още
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Бойко Неов: Зад всеки следващ пласт има скрита истина, която не стои сама за себе си

Ще представиш ли на читателите на БГ наука себе си институцията, в която работиш? Казвам се Бойко Неов, на 32 години, работя в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания. Завършил съм молекулярна биология и физиология, в момента се занимавам с молекулярна паразитология. ИБЕИ е водещата институция, занимаваща се с изучаването на живата природа в България, най-общо казано. Наследник е на институтите по ботаника, зоология и лабораторията по обща екология, както и някои други звена.   Как се запали да се занимаваш с наука? И двамата ми родители са учени и…

Прочети още
100 лица зад българската наука Интервю Математика Наука 

Интервю с Лъчезар Томов: За науката, децата и мравките

Бихте ли се представили на нашите читатели? Лъчезар П.Томов, главен асистент в Нов Български Университет, департамент Информатика, доктор по Теория на Управлението, програмист с близо десет години стаж.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Нов Български Университет. В нашия департамент имаме много силни учени като проф.д.н. Богдан Ланджев, проф. Красимир Манев, отборите ни по информатика редовно взимат челни места на олимпиадите, миналата година бяхме на първо място в България   Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Запалиха ме…

Прочети още
100 лица зад българската наука Биология Интервю 

Интервю с Емилия Вачева: В науката човек просто трябва да се хвърли с главата напред и да заплува

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Емилия Вачева и съм херпетолог. Родена съм в гр. Монтана. Завършила съм Биологическия факултет на СУ през 2014 и към момента съм докторант в Националния природонаучен музей – БАН. Занимавам се с изследването на хранителните и пространствени взаимоотношения между представители на три семейства гущери, срещащи се у нас. Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Както казах, докторант съм в НПМ – БАН. За мен е огромна чест, но и отговорност да представлявам такава институция с дългогодишни традиции…

Прочети още
100 лица зад българската наука Интервю 

Интервю с Иван Петров: Винаги съм бил привърженик на определен интелектуален хедонизъм

Бихте ли се представили на нашите читатели? Казвам се Иван Петров, интересувам се професионално от сравнително и историческо езикознание и индоевропеистика. В момента преподавам латински език за медицински цели, както и български език за чужденци.   Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя? Към момента работя в Департамента за езиково и специализирано обучение в Медицинския университет, гр. Пловдив.   Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това? Не помня дали е имало определен начален момент. От малък се интересувах от света около…

Прочети още

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close