Вие сте тук

1100 години от успението на св. Климент Охридски, пръв следовник на св. Кирил и Методий и патриарх на българската книжовност

 

pop-su-bg

Св. Климент Охридски е една от най-значителните фигури в европейската културна, църковна и обществена история от края на 9 и началото на 10 в. Той повежда учениците на Кирил и Методий, останали живи след разгрома на Кирило-Методиевата мисия във Велика Моравия през 885 г., към България, запазвайки за бъдещето и техните имена, и тяхното дело. Заедно със своите съратници  и с огромната подкрепа на българските владетели в българското царство до края на живота си той пренася духовното им наследство в България. От България славянската писменост и култура се разпространяват широко след 10 в. между  всички източноправославни славяни. Това променя конфигурацията на европейската култура,  в която за първи път  се възприемат като официални  език и писменост, изградени върху основата на съвременен народен говор на всички нива на обществения живот. Така славянската писмена култура заема своето място като трета основна съставна част на Европейската цивилизация. С преводите и със собствените си съчинения св. Климент изиграва изключителна роля за създаването на българският книжовен език, на книжовната и духовната лексика.

Климентовите житиеписци, негови наследници на архиепископския престол в Охрид  пишат, че той намерил нови, понятни форми за буквите, създадени от Кирил и Методий. Мнозина смятат, че тази нова азбука е кирилицата, която използваме и днес, при това промените в буквите са с минимални промени. Това би означавало, че  Климент е баща на азбуката, за която се гордеем, че е третата официална в Европейския съюз. Това обаче, в което сме сигурни е, че той е заложил основите на оригиналната старобългарска литература – съставил е слова, прости и ясни, подходящи за новопокръстените българи, но също така изящни текстове за всички празници и светци, което е довело до налагането на българския език  в  църквата  в българската държава.

Творчеството на св. Климент Охридски  е изключително популярно сред православните славяни чак до 19 в. Той е признат за светец и е един от най-почитаните славянски светци не само в България, но и сред всички източноправославни народи от 10 в. до наши дни.

Това е причината, поради което Българската академия на науките, по инициатива на Кирило-Методиевския научен център, направи предложение пред Националната комисия на ЮНЕСКО за включването на 1100-годишнината от кончината на Климент Охридски в културния календар на световната организация. Това стана факт с подкрепата на Съюза на българските журналисти, на националните славистични комитети на България, Словакия, Русия, Гърция и Италия. У нас беше създаден национален научен  комитет, начело с проф. Светлана Куюмджиева, чл. кор. на БАН, с участието на Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, институтите на БАН и с подкрепата на Св. Синод на Българската православна църква. Той изработи програма за отбелязване на забележителната годишнина, в която основно събитие е международната научна конференция “Св. Климент в културата на Европа” (БАН – СУ “Св. Климент Охридски: 24-27 ноември 2016). В нея ще участват 30 чуждестранни и около 50  български изследователи –  както утвърдени, така  и млади учени. Конференцията ще бъде открита на 25 ноември в 11.00 часа в Големия салон на Българската академия на науките.

В рамките на празника на св. Климент,  Св. Синод покани монасите от Верия, Гърция, които ще донесат мощите на светеца в София. На 25 ноември в храма “Св. Александър Невски” ще бъде отслужена тържествена литургия, а вечерта в зала “България” ще прозвучи  концерт, посветен на годишнината.

Конференцията ще бъде съпътствана от няколко изложби: в БАН ще бъде  показана  изложба  от ръкописи с творби на св. Климент от Научния архив на БАН и постери за живота и творчеството на светеца, подготвена от КМНЦ; в Софийския университет е експонирана изложба върху творчеството на св. Климент,  представено от Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”. На 24 ноември в Университетската библиотека ще бъде открита изложбата „Българска прослава на св. Климент Охридски 916-2016 г.“. На 26 ноември Университетският  театър „Алма Алтер“  ще представи  Климентовото „Слово за празниците“.

Програмата можете да видите тук:

programme_kliment-ban

 

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close