Вие сте тук

Човешкият интелект се измерва в мозъка

Човешката интелигентност се определя и измерва за пръв път досега. Оказва се, че колкото по-променлив е мозъкът и колкото по-често неговите отделни части се свързват една с друга, толкова по-високи са IQ-то и креативността на човек.

ct_quartz-iq_spotlight

Можем ли да дефинираме човешкия интелект и креативност на  базата на комуникация, случваща се вътре в мозъка?

Човешката интелигентност се определя и измерва за пръв път до сега от изследователи от университета Уоруик.

Изследвания в Уоруик и в Китай, водени от проф. Джянфенг Фенг от отдела по компютърна химия, се заемат със задачата да изразят количествено динамичните функции на мозъка и да установят как различни части от него взаимодействат една с друга по различно време – а именно, да открият как работи интелектът.

Проф. Джянфенг открива, че колкото по-променлив е мозъкът и колкото по-често неговите отделни части се свързват една с друга, толкова по-високи са IQ-то и креативността на човек.

По-прецизното разбиране на човешкия интелект би могло да доведе до бъдещи развития на изкуствения интелект (AI). Изследването на проф. Джянфенг свидетелства, че понастоящем AI системите не развиват променливостта и приспособимостта на мозъка, които са жизненоважни за неговия растеж и познания. Това откритие на динамичните функции вътре в мозъка би могло да бъде приложено в изграждането на напреднали изкуствени нервни мрежи за компютри, които са способни да учат,  да се развиват и да се адаптират.

Това изследване би могло да доведе и до заключения, които да допринесат за по-задълбоченото разбиране на друга, до голяма степен грешно тълкувана сфера: психическото здраве. Преправени образци на променливост са наблюдавани в мозъчната система на пациенти с шизофрения, аутизъм и Синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Знаейки главната причина, предизвикваща психически дефекти, учените се приближават с една крачка напред към третирането и бъдещото им предотвратяване.

Използвайки MRI анализи в състояние на покой на мозъците на хиляди хора от всяка точка на света, изследването открива, че районите на мозъка, които се асоциират с учене и развитие, показват  високи нива на променливост, което означава, че те променят своите нервни връзки с други части от мозъка по-бързо, съответно с минути или секунди. От друга страна, региони от мозъка, неасоциирани с интелекта – визуални, слухови и сензорно-моторни – показват значително по-малко променливост и приспособимост.

Проф. Джянфенг Фенг коментира, че новите технологии са направили възможно ръководството на това иновативно изследване: “Човешкият интелект е една широко и горещо дебатирана тема и едва сега напредналите технологии за изобразяване на мозъка, подобни на използваните в нашето текущо изследване, ни дават възможността да проникнем значително в същината на въпроса, за да го разрешим  и да подтикнем напредъка в сферата на изкуствения интелект, както и да подпомогнем утвърждаването на основата за разбиране и диагностициране на изтощителните човешки психически разстройства като шизофрения и депресия.”

Превод: Надя Иванова

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close