Вие сте тук

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив

865c0c0b4ab0e063e5caa3387c1a8741314ba5a7af4f3c68461474f0d4c43a37.jpg

Университетът по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив е важен образователен и научен център в областта на хранителната наука и технология. Единствен на Балканския полуостров, с над 60 годишен опит в организиране и провеждане на обучение. Мисията и целите на УХТ винаги са предлагали решения на национални проблеми, свързани с развитието на хранително-вкусовата промишленост, биотехнологиите, храненето и туризма, както и индустриалния мениджмънт, икономиката на хранителната индустрия, топлотехниката, компютърните системи и технологии, машиностроенето и автоматизацията  на производството. 

УХТ предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на хранителните технологии, биотехнологиите, икономиката, туризма, компютърните и информационните технологии и курсове за повишаване на квалификацията. Висококвалифициран преподавателски състав, с изявена научна дейност, осигурява актуално обучение, обвързано с практиката и по съвременни програми на над 4500 студенти. Академичният състав се ръководи от убеждението, че постигането на качеството на живот чрез безопасна и здравословна храна може да бъде гарантирано от младите специалисти, които подготвя. Извежда се обучение на английски и френски езици за някои специалности. Повечето от възпитаниците на УХТ се реализират като мениджъри на държавни или частни фирми, известни учени или изтъкнати обществени личности.

 УХТ си сътрудничи с много чуждестранни университети и участва активно в международни изследователски програми и обмен на студенти и преподаватели в чужбина. УХТ има опит в разработването и управлението в интернационална среда на образователни проекти (ТЕМPUS, INCOCOPERNICUS ERBIC 15 CT 961009, UK/06/B/LA/162 538, HARVEST, INCLOSE 316611; BG/05/A/PL166 155, BGOSI POOO1/07/33-01/;  и др.), проекти по Пета (QLK5CT-2000-00407), Шеста (CT 2006 036337 MONIQA) и по Седма рамкова програма – K-TRIO FP7-PEOPLE–SCI NIGHT-609736, BaSeFood (начало 2009, продължителност 43 месеца); AEROMUCO (начало 2011, продължителност 40 месеца); FOODSEG (начало 2011, продължителност 36 месеца); NUTRILAB (начало 2013, продължителност 36 месеца). УХТ участва активно в схемите на програма Еразъм плюс за мобилността. 

Университетът ръководи и участва в специализирани схеми на оперативните програми към Европейския социален фонд, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси (проекти: BG051PO001-3.1.08-0012 Усъвършенстване на система за управление на работните процеси в Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив; BG 051PO001-4.3.04-0008 „Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение”; BG 051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”)  и Оперативна програма за регионално развитие (проект: BG 1601РО001/1.1.-2009/010 „Енергийна ефективност, подобряване на достъпа за хора в неравностойно положение в УХТ-Пловдив и модернизация на информационното обслужване”).

Facebook страницата –  https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D0%A5%D0%A2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2/175276885887558?fref=ts

 

LOGO UHT.jpg

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close