Вие сте тук

София Тех Парк – Първият научно технологичен парк в България

photo-4-labs.JPG
photo-3-incubator.jpg

„София Тех Парк“ АД е дружество собственост на Министерството на икономиката, което е ангажирано със създаването и управлението на първия научно-технологичен парк в България. Изграждането на научно-технологичния парк е резултат от широкомащабен проект, стартиран през 2012 г. от „София Тех Парк“ АД и финансиран от ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013. Основната му цел е да увеличи иновационния капацитет на Република България, като улесни обмена на знания и опит между академичните среди и бизнеса и подпомогне развитието на иновативни стартиращи компании. Паркът ще създаде среда, в която ще присъстват представители и на науката, и на бизнеса, и ще действа като платформа, която улеснява комуникацията между тях.

 Научно-технологичният парк включва следните основни компоненти:

 

Специално предложение:
  • Лабораторният комплекс разполага с 11 високотехнологични лаборатории, специализирани в различни области на науката като например високопроизводителни изчисления, виртуална реалност, бързо прототипиране, киберсигурност, биоинформатика и други. В лабораториите ще се осъществяват както независими научни изследвания, така и съвместни проекти с академични и с индустриални партньори. До научната инфраструктура ще имат достъп не само изследователи и научни работници, а и малки и средни предприятия, които не разполагат със собствено оборудване за изследвания и развойна дейност. Изследователският комплекс се управлява от сдружение, в които участват представители на академичната общност в България – Софийски Университет, Технически Университет – София и Медицински Университет – София.
  • Иновационният форум е място за срещи и добре подбрани събития по теми, свързани с технологии, иновации, предприемачество, наука и образование. Форумът ще се използва и за разпространение на резултатите от научните изследвания, извършени както в лабораториите на парка, така и в лабораториите на нашите партньори. Модерната и мултифункционална сграда разполага с 1000 седящи места, като при необходимост може да бъде разделена и на три по-малки зали. Тя разполага с открит външен амфитеатър и две фоайета отпред и отзад, което позволява провеждането на паралелни събития.
  • Инкубаторът подкрепя развитието на иновативни startup и spinoff компании, чиято основна дейност попада във фокусните области на парка: ИКТ, науки за живота и биотехнологии, зелена енергия и чисти технологии. Инкубираните компании получават достъп до благоприятна среда за развитие, офис пространство, менторство и набор от услуги в подкрепа на бизнеса и в подкрепа на иновациите.
  • Експериментариумът е интерактивен иновационен център за широката общественост и по-специално, за по-малките – деца, ученици и студенти с интерес към науката и технологиите. В Експериментариума хората ще могат да се докоснат до света на иновациите като разгледат и преживеят интерактивните изложби или се включат в някоя от много работилници, лекции и демонстрации, които се провеждат там.
 
 

 

 

 

logo1-30dz3z07kkwkddqr1tr4ei.png

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close