Вие сте тук

Система за устойчиво строителство BREEАM

Автор:  Анета Райчева

В днешното съвремие на бърз технологичен растеж, на внедряване на съвременни технологии в областта на проектирането, строителството и изпълнението, се заражда и едно направление, продиктувано от нуждите, както на човека, така и от това на използваните невъзобновими и ограничени  ресурси на природата. С появата, бързото популяризиране и възможността за широк спектър на прилагане на понятието устойчиво развитие, се полагат и основите на най- важната част от него – устойчиво строителство. Това е отговорен подход към околната среда, разумно изразходване на нейните ресурси, метод за създаване на конструкции и използване на процеси в проектирането и изпълнението, които са ресурсно ефективни през целия жизнен цикъл на сградата.

Специално предложение:

Последните двайсет години са период на бурно развитие и утвърждаване на системи от критерии за оценка на устойчивото строителство. Това е по инициатива на неправителствени организации, които създават, организират и издават сертификати в тази сфера. Една от поставените цели е до 2018 всички сгради в публичния сектор и площ над 250кв.м. да са с нулеви въглеродни емисии, а след 2020г. всяка нова сграда ще трябва да  отговаря на този критерии. Кратките срокове за реализация са показател за насочеността на  усилията и критичната важност за развитие в тази посока с идея за смекчаване на последиците от измененията на климата, постигане на енергийна сигурност, запазване на природните ресурси и в същото време подобряване условията и качеството на живот.

Основният метод за оценка на устойчивото строителство е разработен от британския институт за устойчиво развитие през 1990 година – BREEAM  (Building Research Establishmen (BRE) Environmental Assessment Method). Развитието на системата BREEAM през последните десет години е особено интензивно – само от няколко критерия в началото, до цялостна система, обхващаща периода от етапа на проектиране до бъдещия експлоатационен процес. Тя днес е водещa в Европа, Азия и Близкия изток с над 115 000 сертифицирани сгради и над половин милион в света регистрирани за сертифициране. Вземайки под внимание страните, в които се прилага, и типизацията на сградите, тази система има няколко версии, съобразени със специфичните особености и нуждите на всяка една от тях.

В този ред на мисли, трябва да се обърне внимание на един от недостатъците при прилагане на системите и това е липсата на хармонизация между тях самите, т.е. Green Building сертифициращите системи трябва да са сравними, да се постави единен европейски етикет за устойчивост и спрямо този етикет да бъдат уеднаквени критериите и оценките при сертифицирането…

Прочетете цялата статия в оригинал в брой 93 на списание Българска Наука:

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close