Вие сте тук

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК)

RCCI+nadpis3.jpg
image002.jpg

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е независима, доброволна обществена организация, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове на регионално и национално ниво (чрез участие в мрежата от търговско-промишлените палати в страната). 

Създадена през 1895 година, след което закрита през 1948 година, през 1990 година тя отново възстановява дейността си заедно с палатите в  София, Варна и Пловдив, за да подкрепя и промотира развитието на бизнеса в региона в условията на новоизграждащата се пазарна икономика.

Днес камарата съчетава предоставянето на услуги, фокусирани към бизнеса и търговските дейности, с дейности за насърчаване на икономическото развитие на града. 

През последните години камарата участва в множество инициативи и проекти с цел разработване на иновативни услуги и продукти в полза на бизнеса, които от една страна допринасят за тяхната конкурентоспособност, а от друга – подпомагат развитието на човешките ресурси в компаниите, като повишат уменията и компетенциите на техни служители. 

Камарата е сред първите организации в региона, които представят корпоративната социална отговорност като стратегия за растеж и разпознаване на компаниите, първата, която работи за  намаляване на екологичното въздействие на бизнеса и устойчиво развитие, както и една от първите организации, която представя предприемачеството като възможност за икономически растеж. В допълнение към тези инициативи, камарата осъществява и множество проектни инициативи, насочени към създаване на предприемаческа култура в региона, основаваща се на подхода за намиране на решения на социални предизвикателства, социални иновации, зелен бизнес и кръгова икономика. През 2013 година, към РТИК стартира и първият Бизнес Иновационен Център в България, работещ по метода на Европейската мрежа от бизнес иновационни центрове EBN.  

От 2014 година насам, РТИК работи и за разпространените в България на подхода „отговорни изследвания и иновации“ (RRI) – концепция на ЕС за промяната от индивидуална към колективна отговорност в процеса по изследвания и иновации, която да  предотврати негативните социални  ефекти на продуктите и услугите, резултат от тези процеси. В основата на тази концепция е идеята, че тези продукти и услуги следва да бъдат създавани в отговор на социалните предизвикателства, пред които сме изправени като общество, както и да ни предоставят бъдещето, което ние самите бихме желали за нас. Тази концепция е залегната и в множество стратегически документи за ЕС (стратегията на ЕС за растеж Европа 2020) и е въведена като хоризонтален принцип в най-голямата програма за научни изследвания и иновации в ЕС – програмата Хоризонт2020.

В този контекст РТИК е горд участник в мрежата от организации, които през 2016 и 2017 година организират общоевропейската инициатива „Нощта на учените“. Това ще позволи създаването на мост между науката и бизнеса и изграждане на положителен имидж на кариерата на учен сред младите хора – основата на която следва да бъде изграден бизнеса, основан на знанието и високите технологии. 

RCCI_logo-BG+EN-left.png

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close