Вие сте тук

Пътуваща фотоизложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“

Credit: P.J. Hoffmaster State Park, MI
Credit: P.J. Hoffmaster State Park, MI

Фотоизложба „Пясъчните дюни и скалните местообитания – част от красивата природа на България“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще гостува във Варна от 4 до 9 март 2017 г. Изложбата ще бъде открита от проф. Светлана Банчева на 4 март от 11,00 ч в Университетската ботаническа градина в гр. Варна. В периода 10-19 март изложбата ще гостува на Университетската ботаническа градина в гр. Балчик. Официалното закриване на изложбата ще се състои на 28 март 2017 г. от 16 ч. в Университетската ботаническа градина в гр. София.

Фотоизложбата представя чрез снимки разнообразието от дюнни местообитания по Черноморското крайбрежие, както и скалите, сипеите в предпланинските и планинските територии на България извън екологичната мрежа Натура 2000, които чрез разнообразната си флора и фауна представляват важен елемент от биологичното разнообразие в страната. Като специфичен ландшафтен елемент те имат и значителна естетическа стойност.

Идеята на организаторите на изложбата е да насочат вниманието на обществеността към възможностите тези територии да се използват в полза на хората за туризъм, рекреация, опознаване на природни забележителности, както и да представят типичното за целевите екосистеми биологично разнообразие.

Специално предложение:

Изложбата е подготвена в рамките на проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги в земи с рядка растителност в България (SPA-EcoServices)” по програма BG03 “Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 и националния бюджет. Целта на проекта е да се подготви карта на разпространението на местообитанията, принадлежащи към този тип екосистема и чрез набор от индикатори да се направи оценка на състоянието и ползите.

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close