Вие сте тук

ПРОМЕНИ В ЛИЧНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА МИСЛЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАГНОЗА РАК НА ГЪРДАТА

Автор: Елена Анзова – Клиничен психолог

Въведение                                                              

Ракът на гърдата заема първо място сред всички онкологични заболявания при жените в нашата страна. Ежегодно нараства заболеваемостта и смъртността. Всяка година в България от рак заболяват  30 000 души и 17 000 от тях умират с тази диагноза.

Световната здравна организация изчислява, че над 40% от всички случаи на рак, могат да се предотвратят чрез превенция.

Ракът на гътдата е на първо място по честота при жените и представлява 27, 3% от всички злокачествени заболявания при тях.

По данни на Националния Раков Регистър за 2014г. са регистрирани 4011 случаи.

Един от генералните проблеми за нашата страна е късната диагностика, а именно след втори стадий.

Цел

Целта на направеното от нас проучване е анализиране на структурните и съдържателните изменения в мисленето и личността на пациентите, страдащи от рак на гърдата.

Материал и методи

В самото изследване взеха участие жени, страдащи от рак на гърдата – 40 на брой: 29 омъжени, 5 разведени и 6 вдовици.

В голям възрастов диапазон от 32 до 82-годишна възраст.

Контролна група/здрави – 30 на брой , подбрани на случаен принцип.    Разделени съответно на омъжени, неомъжени, разведени и вдовици, в същия възрастов диапазон.

Самото изследване е проведено в периода 01.03. 2015 – 31.01. 2016 г. гр. София. Данните от контролната група/здрави, бяха събрани в същия период – гр. София от лица без клинична симптоматика.

Бяха използвани три методики:

Самооценъчна скала на Von Zerssen

Самооценъчен въпросник HADS ( Snaith&Zigmond, 1994)

Ревизирана скала на Хамилтан – постравматичен стрес.

Данните бяха обработени със статистическата програмата SPSS(19)Windows.

В изследването бяха използвани съответно следните статистически методи:

  • t-тест за независими извадки
  • Тест – ANOVA
  • Факторен анализ.

Прочетете цялата статия в оригинал в брой 93 на списание Българска Наука:

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close