Вие сте тук

Открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

Изграждането на научна инфраструктура е ангажимент на всяка държава членка на Европейския съюз и представлява основен приоритет в Европейската пътна карта за изграждане на общоевропейско научноизследователско пространство.

С цел важната роля на европейската научна инфраструктура в международен план, както и възможностите за прилагане на концепция за глобални научноизследователски инфраструктури през 2016 г. в Кейптаун, Южна Африка беше проведена третата Международна конференция за научноизследователска инфраструктура. На конференцията Европейският стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI) стартира подготовката по актуализация на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018.

Във връзка с това от 18 януари 2017 г. е открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Европейската пътна карта за научна инфраструктура – ESFRI Roadmap 2018.

С цел пълно описание на изискванията, процедурите и методологията, които ще бъдат приложени при актуализацията, на Пътната карта на страницата на ESFRI е публикувано ръководство, което включва дефиниции, модели и методи.

В срок до 01.07.2017 г. в Министерството на образованието и науката на адрес: София – 1000, бул. „Дондуков“ 2а, дирекция „Наука“ български научни организации и консорциуми подават заявление за участие в процедурата на ESFRI за набиране на проектни предложения.

Проектните предложения се подават чрез делегата на България в ESFRI под формата на попълнен въпросник, който се състои от три части:

  1. Част А – изисква основна информация, използвана при проверката за допустимост
  2. Част B – научната част
  3. Част C – изпълнение и управление

Онлайн упътването е публикувано на адреси:

http://www.esfri.eu/esfri-news/esfri-roadmap-2018-guide-proposers-available-online и http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI_Roadmap_2018_Public_Guide_f.pdf;

Повече информация може да бъде намерена и на следните интернет страници:

Въпросник за подаване на предложения: http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI%20Roadmap%202018_Proposal_Submission_Questionnaire_Public.pdf;

Списък с контакти: http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI%20RD2018_National%20contacts.pdf.

За допълнителна информация моля да се обръщате към проф. Ана Пройкова, делегат на България в ESFRI (anap@phys.uni-sofia.bg) и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“ (y.zherkova@mon.bg).

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close