Вие сте тук

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на посещение в БАН

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Българска академия на науките и разговаря с председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски. На своята първа среща двамата обсъдиха приоритетните области на сътрудничество между БАН и Министерството на образованието и науката.

„БАН е най-голямата автономна научна институция в България и, може би, най-важният ни партньор в различни политики на обществения живот“, каза по време на посещението си министър Вълчев. Той съобщи, че Националната стратегията за развитие на научните изследвания в Република България (2017- 2030) е съгласувана с Министерство на финансите и предстои да бъде внесена за обсъждане в Министерски съвет. „Стратегията ни е необходима като документ с дългосрочна визия за научните изследвания, както е и едно от необходимите условия за постигане на целите, залегнали в Споразумението за партньорство на Република България с ЕК през програмния период 2014 – 2020 г. и в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г.“, допълни министър Красимир Вълчев.

По време на срещата акад. Юлиан Ревалски представи на министъра вижданията на ръководството на БАН за постигане на устойчиво развитие на научните изследвания и запазване на научния потенциал в рамките на страната. „С изключително голямо внимание и загриженост се отнасяме и към развитието на предучилищното, училищното и висшето образование в България“, съобщи председателят на Академията. Той запозна министъра с възможността за развитие на сътрудничеството с висшите училища и подпомагане на кариерното развитие на учените от университетите в страната.

Акад. Юлиан Ревалски отправи конкретни предложения за съвместни действия на учени от БАН и учители за промяна на начина на преподаване в училищата и прилагането на нови методи в образованието. „БАН работи отлично с талантите в съответните научни области, но е необходимо да провокираме интереса и на децата, които не се явяват по състезания. Трябва да търсим възможност със съвременните средства на преподаване да предизвикаме активността на ученика“, каза акад. Ревалски. Той допълни, че БАН има традиции в обучението на учители по математика, български език и физика, но е възможно сътрудничеството да се разшири и в други научни области. Според министъра на образованието и науката Красимир Вълчев е възможно, ако се наложи, образователните стандарти в областта на предучилищното и училищното образование да бъдат променени с участието на учени от БАН.

По време на срещата беше отбелязана и възможността в рамките на проекта „Твоят час“ училищата да си сътрудничат с музеите към Българска академия на науките.

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close