Вие сте тук

Интервю с Владимир Филипов: За да бъдеш учен е необходима обективна самооценка


Бихте ли се представили на нашите читатели?

Здравейте. Казвам се Владимир Филипов. На 32 години съм, родом от град Свищов, но живея в София от 15 години. Редовен докторант съм в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Бизнес факултет на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. Темата на дисертационния ми труд е „Бизнес с интелектуална собственост в музикалната индустрия“. В над десетгодишната си професионална кариера съм заемал мениджърски позиции в български и международни компании в сектора на музикалната индустрия. Последните три години работя за една от най-големите музикалноиздателски компании в Централна и Източна Европа – Шуберт Мюзик Пъблишинг на позиция Мениджър Артисти и Репертоар.

 

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

От 2013 г. се обучавам в докторска програма по Музикален бизнес в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“ в Бизнес факултет на УНСС – София.  Катедрата осигурява обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми на български и английски език в сферата на интелектуалната собственост. Конкурентно предимство на обучението, осигурявано от катедрата е, че тя е единствената в системата на висшето образование в България, която подготвя специалисти по интелектуална собственост за бизнеса.

 

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Започнах да се занимавам професионално с наука през 2013 г., когато стартира обучението ми в докторска програма. Конкретна причина бяха редицата практически проблеми, които срещах в работата си. Съвременната българска музикална индустрия е относително нов и недостатъчно развит икономически сектор, в който специалистите ежедневно се изправят пред множество предизвикателства, резултат от действието на множество фактори, сред които липса на установени практики, съществени различия в авторскоправното законодателство на страните по целия свят и много други.

 

Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?

Към настоящия момент, никога не съм кандидатствал, респективно нямам и одобрен проект в сесиите на Фонд Научни Изследвания. В периода 2013-2015 г. съм участвал в проект BG051PO001 -3.3.06 – 0032 “Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори – инвестиция с европейски измерения”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. В рамките на този проект реализирах научноизследователска специализация в департамента по Музикален бизнес на University of Liverpool, Ливърпул, Великобритания.

 

С какво заглавие беше последната Ви публикация? Разкажете ни повече за нея.

Последната ми научна статия е със заглавие „Продукти на съвременната музикална индустрия“ и е публикувана в брой 93 от месец Декември 2016г. на списание Българска наука. В публикацията се изследват същността и видовете продукти на съвременната музикална индустрия, като последователно са представени авторска концепция за структурата, съдържанието и формата на музикалния продукт в контекста на интелектуалната собственост и основни характеристики и специфики на нотните партитури, звукозаписите, музикалните видеозаписи и изпълненията на живо.

 

Има ли бъдеще науката в България и как го виждате Вие?

Със сигурност науката в България има бъдеще. Съвсем отделен е въпросът до каква степен науката и образованието са приоритетни сектори за развитие на провежданата в България политика. Като цяло считам, че през последните години има известен прогрес по отношение на приоритизиране на науката и научните изследвания, но естествено има още какво да се желае в тази посока. Според мен, всички които се занимаваме с наука сме длъжни да полагаме максимални усилия за създаване на качествена теоретична и/или практически ориентирана научна продукция, която да е в услуга и помощ на бизнеса и националната икономика.

 

Как оценявате работата на екипа си?

Както в научната, така и в професионалната си кариера имам възможността да работя с изключителни специалисти, което прави работата удоволствие. Със сигурност не бих си позволил да правя оценка на тяхната работа, защото на голяма част от тях гледам като на свои ментори и експерти, от които имам възможността да черпя множество знания и практически опит.

 

Има ли млади хора, които искат да се занимават с наука във Вашата област?

За съжаление в сектора на музикалната индустрия няма много млади хора, които проявяват интерес за научна кариера. По разбираеми причини, по-голям интерес предизвикват възможностите за практическа професионална реализация. Въпреки това, посредством преподавателската ми работа мисля, че малко по малко успявам да запаля интерес у студентите за потенциална научна кариера в областта.

 

Какво бихте казали на хората, които все още се колебаят дали да се занимават с наука в България?

За мен вземането на решение да се занимаваш с наука трябва да бъде направено изключително внимателно и при задължителна реална и обективна самооценка.

 

Какво, според Вас, трябва коренно да се промени в България по отношение на науката?

Ако трябва да бъда напълно честен, не се чувствам компетентен да отговоря на този въпрос. Има специалисти в сферата на управлението на науката и научните изследвания и със сигурност те могат да дадат своето професионално мнение относно необходимите промени за развитието на българската наука.

 

Занимавали ли сте се с нещо извън научната работа? Какви други интереси имате и как обичате да прекарвате свободното си време?

Извън научната си работа имам над десетгодишна професионална кариера в български и международни компании, опериращи в сектора на музикалната индустрия. Свободното си време прекарвам с приятели, спортувам и слушам музика.

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close