Вие сте тук

Връчване на наградите „За изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името на акад. Иван Юхновски

Наградите „За изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името на акад. Иван Юхновски бяха връчени за първи път на 9 юни 2017 г. на Празника на Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Наградата е учредена от Академичния съвет на Химикотехнологичния и металургичен университет – София и Съюза на химиците в България, с финансовата подкрепа на акад. Иван Юхновски.

Първият носител на наградата е гл. ас. д-р Станислава Йорданова от Катедра „Органична химия и фармакогнозия“ към Факултета по химия и фармация на СУ “Св. Климент Охридски“. Наградата от 1000 лв и диплома беше връчена от ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев. По предложение на конкурсната комисия беше връчена и отделна специална награда от акад. Иван Юхновски – грамота и 500 лв. за цялостни високи постижения на млад учен в областта на органичната химия на гл.ас. д-р инж. Антон Георгиев от катедра „Органична химия“ на ХТМУ. Академик Иван Юхновски връчи грамоти и на двамата номинирани кандидати ас. д-р Атанас Курудос и ас. д-р Мирослав Дангалов от Института по органична химия с Център по фитохимия на БАН.

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close