Вие сте тук

България участва с проект за средното образование по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция (ЕКА)

Автор: доц. д-р Лъчезар Филчев

13731995_275166346174918_4578616853325123120_o

Значението на образованието за икономическото развитие на всяка страна е безспорно. Това важи и за създаването на новия тип космическа индустрия в ЕС, която придобива все по-конкретни очертания през последните няколко години. Важността и необходимостта от образование и повишаване на квалификацията на младото поколение за усвояването на космически данни и продукти, с оглед на тяхното използване за нуждите на икономиката и обществото, бяха подчертани и на заседанията на Съвета на ЕС по конкурентоспособност (26/27 май 2016 г.), и по време на Европейската седмица за космически решения (EuropeanSpaceSolutions), проведена вгр. Хага, Холандия. България, като 18-та космическа държава, продължава своя път в космическите изследвания и също има амбициите да развие своя космическа икономика.


На 8 април 2015 г. Министерският Съвет на Република България направи историческата крачка с  кооперирането ни с Европейската космическа агенция по Плана за европейските коопериращи държави (Plan for European Cooperating States – PECS) (http://www.esa.int/About_Us/Welcome_to_ESA/Bulgaria_becomes_tenth_ESA_Eu…).

В резултат от подадено проектно предложение по първата тръжна процедура за България по PECS (AO/1-8268/15/NL/NDe), обявена от ЕКА на 11 май 2015 г., беше класиран и одобрен за изпълнение проект „Образование по наблюдение на Земята за българските средни училища“ (EEOBSS: Education in Earth observation for Bulgarian secondary schools). Проектът ще бъде изпълнен за две години (2016-2018 г.). В задачите на проекта влизат редица образователни и медийни мероприятия, целящи достигане на по-широка аудитория от ученици и техните преподаватели.

В края на 2016 г., в рамките на ежегодната научна конференция с международно участие „Космос, екология, сигурност“ 2016 (Space,Ecology, Safety), ще се проведе работна среща по проекта,на която ще се представят и обсъдят съвременните тенденции в обучението по наблюдение на Земята в средното образование както в Европейски, така и в национален мащаб.

По проекта ще бъде създадено адаптирано към българските образователни стандарти и издадено съвременно онлайн учебно помагало по наблюдение на Земята за средните училища. Помагалото ще бъде достъпно след регистрация в сайта на проекта след втората половина на 2017 г. както за участващите шест училища в партньорската мрежа на проекта, така и за всички заинтересовани страни.

В средата на 2017 г. в гр. София ще бъде проведено лятно училище, целящо запознаване на учениците от средното училище с теоретичните и практическите въпроси на наблюдението на Земята. Всички участници ще получат сертификати. Заключителното събитие по проект EEOBSS(изложба и ден на отворени врати)  ще ознаменува завършването на дейностите по проекта. На него ще бъдат раздадени награди на ученици, учители и ръководства на училища, както и на всички партньори на проекта.

Повече информация относно предстоящи събития може да намерите на Фейсбук страницата на проекта https://www.facebook.com/eeobss/.

Коментари

коментара

Related posts

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close